Na de goedkeuring door de Kamer eind januari 2020, is het nieuwe Boek 3 "Goederen" nu ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hiermee krijgt het nieuwe Burgerlijk Wetboek na de publicatie van Boek 8 'Bewijs' vorig jaar, verder vorm.

In dit nieuwe Boek 3 zijn alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de gebruiksrechten en de zekerheden op goederen gehergroepeerd en ondergebracht, alsook de wet op de achtergelaten voorwerpen én de historische wetten van 1824 op het recht van opstal en de erfpacht.

Op één uitzondering na, treedt Boek 3 op 1 september 2021 in werking.

De belangrijkste redenen voor de hervorming zijn:

  • Modernisering: het goederenrecht aanpassen aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij;
  • Flexibilisering: het goederenrecht een nieuw evenwicht laten vinden tussen enerzijds de contractvrijheid en anderzijds de rechtszekerheid. 

M&D Seminars organiseert verschillende seminaries en een webinar day waarbij experten een praktijkgericht overzicht geven van de ingrijpende wijzigingen.

Kortom: dankzij deze seminaries en webinars is uw kantoor weer helemaal mee met de hervorming van het goederenrecht.

Wat is de impact van het nieuw goederenrecht?

Voor alle praktische info zoals prijs, locatie, accreditaties, inschrijven,... klikt u door op de titel van uw keuze.

Nieuws

Hierna vindt u alvast onze selectie van artikelen rond het nieuwe goederenrecht:

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer