Na de juni-drukte bieden wij u tijdens de Leuvense en Gentse Wetsdagen een aantal juridische topics aan. Deze worden grondig geanalyseerd en besproken in de Faculty Club in Leuven en de Holiday Inn Gent Expo. Het accent ligt hierbij op (nieuwe) wetgeving.

In een uniek dubbelprogramma bieden we u 8 seminaries aan gedurende 5 dagen. Het programma wordt afwisselend in Leuven en in Gent gegeven.

Burgerlijk recht

Actualia woninghuur
Appartementsrecht

Sociaal recht

Actualia ontslagrecht
Clausules arbeidsovereenkomst
Sociale inspectie

Publiek recht

Actua omgevingsrecht
Informatieverplichtingen bodemverontreiniging en stedenbouwkundige vergunningen

Insolventierecht

Actualia insolventierecht

Programma

  Maandag 03.07.2017 - Holiday Inn Gent Expo Maandag 03.07.2017 - Faculty Club Leuven
11.00-15.00

Actualia Insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen
meester Joris J De Smet

Dit seminarie biedt u een analyse van een aantal hete hangijzers in het insolventierecht en loodst u door de problematiek via een praktijkgericht antwoord op minstens 15 praktische thematieken. Meer informatie.

Woninghuur - actuele topics
meester Pieter Pauwels

Aan de hand van een aantal praktijkgerichte items (pandbeslag, faillissement van de huurder, enkele procedure aspecten) en uiteraard een actuele stand van zaken m.b.t. de regionalisering van het woninghuurrecht, krijgt u een uitgebreide update inzake woninghuurrecht. Meer informatie.

  Dinsdag 04.07.2017 - Holiday Inn Gent Expo Dinsdag 04.07.2017 - Faculty Club Leuven
09.30-12.45 Actualia Ontslagrecht
meester Bart Vanschoebeke
meester Ann Witters

Voor dit seminarie hebben de sprekers de arbeidswetgeving en -rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd. Aan de hand hiervan, krijgt de arbeidsrechtpracticus een grondige update van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Meer informatie.

Actua Omgevingsrecht
meester Bart De Becker

De voorbije maanden heeft het Vlaamse Omgevingsrecht heel wat wijzigingen ondergaan en onlangs nog werd beslist om de overgangsregeling voor de gemeenten te verlengen tot 1 januari 2018. We bekijken alle recente wijzigingen in het omgevingsrecht. Meer informatie.

13.30-17.00 Clausules in de arbeidsovereenkomst
meester Maarten Simon
meester Gil Lagacie

Tijdens dit seminarie nemen de sprekers enkele van de voornaamste clausules uit de arbeidsovereenkomst onder de loep: wat kan en wat kan niet? Welke valkuilen vermijden? Uiteraard komen ook een aantal nieuwe clausules, als gevolg van de wet wendbaar werk aan bod. Meer informatie.

Informatieverplichtingen bij verkoop van onroerend goed: bodemverontreiniging & stedenbouwkundige vergunningen
meester Michiel Deweirdt
meester Steve Ronse

In dit seminarie nemen we enkele specifieke informatieverplichtingen (en hun gevolgen) bij verkoop van onroerend goed onder de loep: enerzijds inzake bodemverontreiniging en anderzijds inzake vergunningen. Meer informatie.

 

Woensdag 05.07.2017 - Holiday Inn Gent Expo

Woensdag 05.07.2017 - Faculty Club Leuven

09.30-12.45

De sociale inspectie - actuele topics
meester Bart Adriaens
meester Veerle Van Keirsbilck

Naast de bevoegdheden van de sociale inspectie, waarbij ook dieper ingegaan wordt op de verschillende inspectiediensten, komen enkele actuele topics (zoals kostenvergoedingen, verboden terbeschikkingstelling, …) bod. Tot slot ook enkele tips & tricks nuttig bij een confrontatie met de sociale inspectie. Meer informatie.

Actualia Insolventierecht: 15 praktijkgerichte onderwerpen
meester Joris J De Smet

Dit seminarie biedt u een analyse van een aantal hete hangijzers in het insolventierecht en loodst u door de problematiek via een praktijkgericht antwoord op minstens 15 praktische thematieken. Meer informatie.
13.30-17.00

Woninghuur - actuele topics
meester Pieter Pauwels

Aan de hand van een aantal praktijkgerichte items (pandbeslag, faillissement van de huurder, enkele procedure aspecten) en uiteraard een actuele stand van zaken m.b.t. de regionalisering van het woninghuurrecht, krijgt u een uitgebreide update inzake woninghuurrecht. Meer informatie.

Appartementsrecht - actuele topics
meester Astrid Clabots

In dit seminarie bekijken we enkele actuele topics rond huurrecht en appartementsrecht. We staan stil bij de raakpunten tussen beiden, en kaarten vervolgens woninghuur en de Vlaamse wooncode aan. Tot slot staan we stil bij de actuele problematiek van renovatie en mede-eigendom. Meer informatie.

  Donderdag 06.07.2017 - Holiday Inn Gent Expo Donderdag 06.07.2017 - Faculty Club Leuven
09.30-12.45   Actualia Ontslagrecht
meester Bart Vanschoebeke
meester Ann Witters

Voor dit seminarie hebben de sprekers de arbeidswetgeving en -rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd. Aan de hand hiervan, krijgt de arbeidsrechtpracticus een grondige update van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Meer informatie.
13.30-17.00

 

Clausules in de arbeidsovereenkomst
meester Maarten Simon
meester Gil Lagac
ie

Tijdens dit seminarie nemen de sprekers enkele van de voornaamste clausules uit de arbeidsovereenkomst onder de loep: wat kan en wat kan niet? Welke valkuilen vermijden? Uiteraard komen ook een aantal nieuwe clausules, als gevolg van de wet wendbaar werk aan bod. Meer informatie.
  Vrijdag 07.07.2017 - Holiday Inn Gent Expo Vrijdag 07.07.2017 - Faculty Club Leuven
11.00-15.00

Appartementsrecht - actuele topics
meester Astrid Clabots

In dit seminarie bekijken we enkele actuele topics rond huurrecht en appartementsrecht. We staan stil bij de raakpunten tussen beiden, en kaarten vervolgens woninghuur en de Vlaamse wooncode aan. Tot slot staan we stil bij de actuele problematiek van renovatie en mede-eigendom. Meer informatie.

De sociale inspectie - actuele topics
meester Bart Adriaens
meester Veerle Van Keirsbilck

Naast de bevoegdheden van de sociale inspectie, waarbij ook dieper ingegaan wordt op de verschillende inspectiediensten, komen enkele actuele topics (zoals kostenvergoedingen, verboden terbeschikkingstelling, …) bod. Tot slot ook enkele tips & tricks nuttig bij een confrontatie met de sociale inspectie. Meer informatie.

Sprekers

meester Joris J. De Smet

advocaat

advocaat
plaatsvervangend raadsheer hof van beroep te Gent

bart-vanschoebeke

meester Bart Vanschoebeke

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart is actief inzake sociaal recht, met de klemtoon op verschillende aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheid, met inbegrip van arbeidscontractenrecht, ontslagen, herstructureringen, Europese ondernemingsraden en Europese sociale zekerheid.

Hij geeft veelvuldig lezingen over deze onderwerpen en heeft verschillende publicaties inzake arbeidsrecht op zijn naam. Bart is redactiesecretaris van het Journal du Tribunal de Travail en wordt als expert vermeld in Chambers Europe.

Bart behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Leuven (K.U.Leuven; 1992) en een speciale licentie sociaal recht aan de universiteit van Brussel (ULB; 1993).

ann-witters

meester Ann Witters

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Ann adviseert werkgevers in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij dagdagelijkse vragen inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag.  Ze heeft zich onder meer gespecialiseerd in herstructureringen van ondernemingen met meervoudig ontslag, onderhandelingen met werknemersafgevaardigden, en de wetgeving inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk.

Ann adviseert regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens in een nationale en internationale context.

Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en verzorgde talrijke juridische publicaties. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Actief Eindigen". Ann is lid van onder meer de "Personnel Managers Club" en van de "Internationale Practice Group Individual Employments Rights" in de schoot van  Ius Laboris.

Ann behaalde haar diploma van Licentiaat in Rechten aan de Universiteit van Gent in 1991. Aan diezelfde universiteit behaalde zij in 1992 de speciale Licentie "Sociaal en Economisch recht". Datzelfde jaar startte zij haar carrière als advocaat. Sedert 2000 is zij vennoot bij Claeys & Engels.

maarten-simon

meester Maarten Simon

advocaat, Kwint advocaten

In 2015 besliste ik samen met twee collega’s Kwint op te richten, een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Die keuze was geen toeval. Ik begon mijn carrière vijftien jaar geleden bij een gerenommeerd kantoor, waar ik mij van bij het begin toelegde op individueel en collectief arbeidsrecht.

Vandaag sta ik zowel multinationals als Belgische kmo’s bij in alle juridische aspecten van hun personeelsbeleid. Uiteraard vormen ontslagdossiers een belangrijk onderdeel van mijn praktijk, maar daarnaast sta ik werkgevers ook bij met al hun vragen over arbeidsovereenkomsten, arbeidsduur, loonbeleid, privacy, discriminatie, beschermde werknemers, relaties met vakbonden en welzijn op het werk. Ik begeleidde verschillende grote reorganisaties, waarbij ik niet zelden rechtstreeks de onderhandelingen met vakbonden voerde.

gil-lagacie

meester Gil Lagacie

advocaat, Kwint advocaten

Al aan de universiteit van Gent kreeg ik de microbe van het sociaal recht te pakken. Daarom besloot ik, na het behalen van mijn masterdiploma, een bijkomende master in het sociaal recht te volgen aan de ULB. In september 2012 startte ik vervolgens mijn carrière als advocaat bij het advocatenkantoor Claeys & Engels te Gent. Na het afronden van mijn stage besloot ik in oktober 2015 om het pas opgerichte kantoor Kwint te vervoegen.

De voorbije jaren ben ik actief geweest in verschillende domeinen van het sociaal recht. Ik heb ervaring opgebouwd in individuele en collectieve ontslagdossiers en heb cliënten geadviseerd over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan human resources binnen de onderneming, zoals aanwerving, eindeloopbaanregelingen, arbeidsduur, compensation & benefits, concurrentie, staking, schijnzelfstandigheid, beschermde werknemers, welzijn op het werk, collectieve arbeidsverhoudingen, sociale verkiezingen...

bart-adriaens

meester Bart Adriaens

advocaat-vennoot, Claeys & Engels

Bart Adriaens concentreert zijn activiteiten binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, waarover hij uitgebreid heeft gepubliceerd en gedoceerd tijdens talrijke seminaries. Hij wordt beschouwd als één van de toonaangevende advocaten in België op het vlak van actieve bijstand aan werkgevers die doorgedreven controles en onderzoeken ondergaan van de diverse sociale inspectiediensten.

Bart Adriaens startte zijn carricre aan de Brusselse Balie, en plaatste zich in 1995 over naar de Kortrijkse Balie, waar hij de eer had om in 1996 de plechtige openingsrede voor de Balie te mogen houden.

Hij behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de universiteit van Gent (RUG) en is tevens licentiaat in het sociaal recht, een diploma dat hij behaalde aan de universiteit van Brussel (ULB).

veerle-van-keirsbilck

meester Veerle Van Keirsbilck

advocaat, Claeys & Engels

Veerle spitst zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht. Zo geeft zij advies inzake individueel arbeidsrecht en voert zij in deze materies procedures voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is zij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Zij staat dan ook frequent cliënteel bij bij sociale inspecties en pleit geregeld voor de correctionele rechtbank.

Zij studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de universiteit van Gent. Na haar studies heeft zij het kantoor vervoegd en is zij aangesloten bij de balie van Kortrijk.

pieter-pauwels

meester Pieter Pauwels

advocaat-vennoot, Pauwels Advocaten

Pieter Pauwels (Wilrijk, 1977), behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven, nadat hij zijn kandidaturen in Namen heeft afgelegd.

In 2001-2002 vervolledigde hij zijn studies met de Gespecialiseerde Studie van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen (Master in het Ondernemingsrecht). Sinds 2000 trad Pieter toe tot de Balie van Dendermonde en begon hij zijn stage bij advocaat Francine Pauwels, bij wie hij voornamelijk het handelsrecht en het familierecht in de praktijk uitoefende.  Na zijn stage bouwde hij zijn advocatenpraktijk verder uit met een bijzondere interesse voor het handelsrecht en het contractenrecht, maar bleef hij ook actief familierechtelijke dossiers behandelen. Zo werd hij ook Jeugdadvocaat.

Pieter werd in 2011 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Tweede Kanton te Sint-Niklaas.  In januari 2014 legde hij de eed af als faillissementscurator bij de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.  In januari 2016 behaalde Pieter het getuigschrift van de bijzondere opleiding “Cassatieprocedure in strafzaken”. 

bart-de-becker

meester Bart De Becker

advocaat

Bart De Becker startte zijn loopbaan als medewerker bij de Universiteit Gent (1997-1999) en als adjunct-adviseur bij de FOD Buitenlandse Zaken (1999-2004), waar hij een grondige praktijkervaring opdeed in het bestuursrecht. Hij maakte de overstap naar de balie in 2004.

Hij legt zich toe op dossiers van administratief recht, met bijzondere aandacht voor milieu & energie, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Daarnaast specialiseert hij zich ook in bodemsanering, lokale en regionale fiscaliteit en overheidsopdrachten.

Bart is docent milieurecht en ruimtelijke ordening & stedenbouw voor Syntra West (Escala) en lesgever ruimtelijke ordening bij Kluwer Opleidingen en Amelior. Sinds 2009 zetelt hij in de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

“Een onoplosbaar probleem bestaat niet. Met een kritische geest ga ik op zoek naar een creatieve en juridisch sluitende oplossing op lange termijn, indien nodig via de rechtbank, maar bij voorkeur door overleg en persoonlijk contact.”

michiel-deweirdt

meester Michiel Deweirdt

advocaat-vennoot, Odigo

Michiel Deweirdt is actief in het milieurecht, het ruimtelijke ordeningsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. 

Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). 

Hij is medewerker van de reeks "Onroerend goed in de praktijk" uitgegeven bij Kluwer. Hij is ook redactielid bij het Tijdschrift voor omgevingsrecht en omgevingsbeleid (TOO). Van 2010 tot en met 2014 was hij voorzitter van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent.

Michiel Deweirdt is lid van de balie van Kortrijk en van de balie van Gent. Hij was vennoot bij Monard-D'Hulst sedert 1 september 2011 tot hij Odigo vervoegde. Hij geeft regelmatig lezingen over vastgoed en onroerend erfgoed, administratief recht en stedenbouw, en heeft diverse boeken en artikels gepubliceerd.

steve-ronse

meester Steve Ronse

advocaat-vennoot, Publius

° Roeselare, 1 januari 1976

OPLEIDINGEN
Licentiaat in de Rechten - KULAK en Katholieke Universiteit Leuven, 1999
Winnaar van de pleitwedstrijd tussen de universiteiten van Leuven, Maastricht van Heerlen, 1998

BEROEPSUITOEFENING
I. Advocatuur
- September 2007 - …
Partner bij het Advocatenkantoor Publius
- 1999 – september 2007
Advocaat bij het Advocatenkantoor Laga, Departement Publiek Recht
- 1999 – heden
Advocaat aan de Balie te Kortrijk

II. Universiteit Kortrijk (KULAK)
- 2002 – heden
Deeltijds assistent aan KULAK, onder toezicht van Prof. Dr. P. Lemmens en Prof. Dr. M. Boes (onderwijsopdracht inzake staatsrecht en administratief recht)

III. Andere activiteiten
- Lid van het Forum Milieuadvocaten
- Lid van het Genootschap Advocaten Publiek Recht
- Lid van de raad van bestuur van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB)
- Lid van de adviescommissie inzake erelonen van de balie van Kortrijk
- Lid van het redactiecomité commentaren van het Tijdschrift voor Wetgeving
- Publicaties in diverse tijdschriften en verschillende lezingen


RELEVANTE ERVARING
I. Algemeen
- Algemeen publiek en administratief recht - adviesverlening
- Milieurecht (milieuvergunningen, bodemverontreiniging, afvalstoffen, natuurbehoud, agrarisch recht en strafrecht);
- Overheidsopdrachten
- Ruimtelijke ordening en stedenbouw
- Handelsvestigingen
- Publiek procesrecht
- Due diligences in het publiek en administratief recht

II. Specifiek
Algemeen publiek en administratief recht - adviesverlening 
- Diverse adviezen en procedures over intergemeentelijke samenwerkingsvormen, administratief toezicht en bevoegdheidsverdeling tussen overheden;
- Bemiddeling met en tussen administratieve overheden.

Milieurecht
- Diverse adviezen aan ondernemingen en particulieren (o.m. bij overnames, fusies en aandelenoverdrachten);
- Diverse adviezen aan steden en gemeenten over milieurecht;
- Concrete samenwerking met erkende milieudeskundigen;
- Praktische en juridische ervaring betreffende bodemverontreiniging:
• Analyse van de bodemkwestie vanuit juridisch standpunt (wie is saneringsplichtige, wie is saneringsverantwoordelijke, aard van de vervuiling, …);
• Voorstellen van concrete oplossingen (strategisch advies, nieuwe regelgeving, …);
• Coördinatie van de communicatie tussen de bodemsaneringsdeskundige en
de autoriteiten;
- Praktische ervaring in het voeren van strafprocedures in het milieurecht.

Overheidsopdrachten
- Raadsman van diverse regionale en lokale besturen inzake de toepassing van de
overheidsopdrachtenwetgeving.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
- Advieswerk aan ondernemingen, particulieren en lokale besturen betreffende de toepassing van de stedenbouwwetgeving
- Actieve betrokkenheid bij de toepassing en totstandkoming van planologische instrumenten (structuur- en uitvoeringsplanning, planologische attesten, etc.)
- Ervaring in het voeren van procedures voor de hoven, rechtbanken en administratieve rechtscolleges (bv. Bestendige Deputatie)

Handelsvestigingen 
- Advies- en procedurewerk voor diverse bedrijven in de sector van de handelsvestigingen
- Bijstand aan lokale besturen bij het beoordelen van sociaal-economische aanvraagdossiers
- Concrete samenwerking met diverse deskundigen in de sector

Publiek procesrecht
- Voeren van procedures voor de administratieve en burgerlijke rechtbanken en rechtscolleges


PUBLICATIES EN LEZINGEN
Bijdragen in tijdschriften
- VAN HEUVEN, D., en RONSE, S., “Het begrip bruto gebouwde oppervlakte”, R.W. 2003 – ’04, 472
- RONSE, S., “De wetgevende macht: even aansprakelijk als een ander of toch net niet?”, TFR 2003, 559-563
- RONSE, S., en VAN HEUVEN, D., noot “Over het verval van de sociaaleconomische vergunning”, T.R.O.S. 2007, 281-283;
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "De navelstreng tussen de regularisatievergunning en het vergelijk doorgeknipt", T.Gem. 2002, 300-304
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Een never-ending story ...", TOGOR 2001, 176-179
- RONSE, S. en HUYGHE, S., "Openbaarheid van bestuur in fiscale zaken, vroeger en nu", TFR 2001, 1094-1097
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "Het systeem van stilzwijgende beslissingen inzake een milieuvergunningsaanvraag op gespannen voet met het Europees Gemeeschapsrecht", AJT 2001, 350-354
- VAN HEUVEN, D., en S. RONSE, S.," Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Een standpunt", TOGOR 2000, 73-86
- VAN HEUVEN, D. en RONSE, S., "Is er een dwingende tijdsorde tussen de stedenbouwkundige vergunning en de sociaal-economische machtiging? Eindelijk klaarheid", TROS 2000, 167-171

Lezingen
- M&D Seminar – 22 juni 2007, studiedag Capita Selecta Vastgoed, “Ruimtelijke planning, stedenbouwprocedure en zonevreemdheid”
- IFE BENELUX - 15 februari 2007, studiedag Naar een optimaal beheer van uw lokale vastgoed, "Milieurechtelijke en stedenbouwkundige aspecten van het lokale vastgoedbeheer"
- M&D Seminar - 20 oktober 2006, studiedag Capita Selecta Vastgoed, “Ruimtelijke planning en stedenbouwprocedures"
- IFE BENELUX - 24 oktober 2005, studiedag De nieuwe wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen, "Tien innovaties in de wet van 13 augustus 2004"
- Postuniversitair Centrum KU. Leuven campus Kortrijk - 29 november 2004, studiedag Grondverzet in de praktijk
- IFE BENELUX - 24 juni 2003, studiedag Hervorming van de wet betreffende de handelsvestigingen, "Welke vereenvoudigingen in het voorontwerp van wet betreffende de handelsvestigingen?"
- Lezingen over verschillende administratiefrechtelijke topics (o.m. over de inplanting van windturbines, bodemsanering, milieuvergunningen, lasten bij openbare werken, administratiefrechtelijke aspecten bij overnames van vennootschappen, handelsvestigingen)

astrid-clabots

meester Astrid Clabots

advocaat-vennoot, Villa Juris Advocaten

Astrid trad in 2014 toe tot Villa Juris.

Zij is verantwoordelijk voor de cel vastgoedrecht en gespecialiseerd in appartementsrecht, projectontwikkeling, vastgoedovereenkomsten (makelaarsopdrachten, huurrecht, koop en verkoop, erfpacht, opstal, …) en ruimtelijke ordening.

Zij studeerde rechten aan het UFSIA en de Katholieke Universiteit Leuven.

Daarnaast is zij lid van diverse redactieraden, onder meer van het Limburgs Rechtsleven, Bestendig Handboek Huur, e.a.

Verder is Astrid auteur van het boek “Heibel in het appartementsgebouw”, in het kader van een doorgedreven specialisatie in het Appartementsrecht.

Tot slot wordt zij regelmatig aangesteld als curator van onbeheerde nalatenschappen.

Praktische informatie

Tijdstip 3 t.e.m. 7 juli 2017 09:30 - 17:00
Locatie Leuven
Gent
Faculty Club
Holiday Inn Expo Gent
Prijs

€ 199 (excl. 21% btw) voor de eerste sessie naar keuze, inclusief documentatie (digitaal bezorgd)

€ 175 (excl. 21% btw) voor elke bijkomende sessie naar keuze, inclusief documentatie (digitaal bezorgd)

Inclusief broodjesbuffet en koffie / frisdranken

Attest

Orde Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

IAB-B0458/2016-01

BIV/BIBF/IBR

IGO - TEC-E17293

 

 

 

4 juridische punten / sessie

aanvraag ingediend voor 3,5 uren per sessie (sessie 5, 6, 7 en 8)

3,5 uren / sessie

4 uren / sessie

 

De Leuvense en Gentse Wetsdagen is erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijkeorde. Dit betekent dat de deelnameprijs ten laste is van het IGO. Broodjesbuffet en koffie-frisdranken zijn inbegrepen.
OPGELET: personen van de rechterlijke orde die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen! Vervanging door een collega is toegestaan.

Inschrijven | Leuvense en Gentse Wetsdagen - 03/07/2017 t.e.m. 07/07/2017

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37