De indicatieve tabel is een lijst bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto (schade waarvan men voor de omvang ervan geen bewijs kan aanvoeren) kan begroten, zoals persoonlijke en huishoudelijke ongeschiktheid.

In dit seminarie wordt ruime aandacht besteed aan het bewijs en de wijze van vergoeding van lichamelijke schade. Er wordt een toelichting gegeven bij het gebruik van de Indicatieve Tabel. Naast de berekening van de tijdelijke schade, wordt uitleg gegeven bij de methoden die de rechtspraak hanteert om toekomstige schade voortvloeiend uit blijvende ongeschiktheid en uit overlijden te berekenen. We gaan onder meer na of de vergoeding de vorm aanneemt van een forfait, een kapitalisatie of een rente. Hierbij bekijken we welke tabellen worden gebruikt en  hoe een tabel is opgebouwd. Aan de hand van voorbeelden wordt de wijze van berekening van toekomstige schade concreet gemaakt. De recente rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt toegelicht en de verschillende standpunten die de feitenrechters innemen worden besproken.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

- Bewijs van de schade

- Factoren die de schade kunnen beïnvloeden

- Bespreking Indicatieve Tabel

  • Tijdelijke schade
  • Blijvende schade
  • Schade uit overlijden

- Praktische berekening toekomstige schade voortvloeiend uit blijvende ongeschiktheid en overlijden: rente, kapitalisatie of forfait

- Gebruik van de tabellen en bepalen van de kapitalisatiecoëfficiënt

- Bespreking van de rechtspraak van het Hof van Cassatie

- Voorbeelden uit de rechtspraak

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

De heer Luc Brewaeys
Rechter in de politierechtbank te Vilvoorde

Meer informatie volgt ...

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

16 mei 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

Schaderegeling in België 2018
Wolters Kluwer

Meer informatie volgt ...

Lees meer
de-indicatieve-tabel-2016-kansen-en-kritiek-2018
De indicatieve tabel 2016: kansen en kritiek 2018
Intersentia

Het gebruik van de Indicatieve Tabel is doorheen de jaren goed ingeburgerd, zowel bij de gerechtelijke als de buitengerechtelijke afhandeling van schadegevallen. De opstellers ervan blijven ervoor kiezen om elke vier jaar een nieuwe editie uit te brengen, om zo evoluties in de rechtspraak te kunnen opvolgen. De editie 2016 van de Indicatieve Tabel is inmiddels reeds de zevende.

Het is duidelijk dat de begroting van schade velen blijft beroeren. De vergoeding van vooral lichamelijke schade is nu eenmaal een materie die, los van de juridische aspecten, ook medische en voornamelijk menselijke aspecten omvat. De keuzes die gemaakt worden in de Indicatieve Tabel kunnen niet steeds op eensgezindheid rekenen, zodat een voortdurende kritische blik op elke editie aangewezen blijft. Met dit boek trachten de auteurs hieraan tegemoet te komen.

In dit boek worden vooreerst de krachtlijnen van de Indicatieve Tabel 2016 toegelicht. Vervolgens wordt de Indicatieve Tabel 2016 vanuit verschillende perspectieven bekeken. Daarbij gaat het meer in het bijzonder over een blik vanuit de academische wereld, de magistratuur en van een verzekeraar. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan de vergoeding van huishoudelijke schade. In een laatste, kritische bijdrage wordt nagegaan of de Indicatieve Tabel 2016 als een toepassing van rechterlijk activisme moet worden beschouwd.

Met bijdragen van Ludo Cornelis, Daniel de Callataÿ, Eddy Lemmens, Jean-Baptiste Petitat, Hilde Ulrichts, Geert Vandenwijngaert en Britt Weyts.

De Indicatieve Tabel 2016 werd achteraan als bijlage toegevoegd.

Lees meer
Wetgeving verzekeringen 2019
Wolters Kluwer

Meer informatie volgt ...

Lees meer
themis-106-aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-2018
Themis 106 - Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 2018
Die Keure

 In Themis 106 worden volgende onderwerpen besproken:

  • Actualia aansprakelijkheidsrecht 2015-2018

Karen Ronsijn, assistent Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, UHasselt
Ilse Samoy, hoofddocent Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven, UHasselt, advocaat

  • Capita selecta medisch aansprakelijkheidsrecht

Elisabeth Verjans, vrijwillig medewerkster Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven

  • Nieuwe technologische ontwikkelingen in verzekeringen

Jeffrey Amankwah, assistent Instituut Verzekeringsrecht KU Leuven, advocaat

  • Actualia verzekeringsrecht maart 2015-maart 2018

Caroline Van Schoubroeck, hoogleraar Instituut Verzekeringsrecht KU Leuven, advocaat
Nele Stroobants, assistent Instituut Verzekeringsrecht KU Leuven

Lees meer

Inschrijven | Kanttekeningen bij de indicatieve tabel - 16/05/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer