Het opstellen, interpreteren en kwalificeren van contractuele clausules is delicaat maatwerk geworden. Alle juristen – zowel advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, managers, bank- en verzekeringsjuristen enz. – worden hiermee geconfronteerd. Tijdens deze studieavond zullen de sprekers van het Leuvense Instituut voor Verbintenissenrecht de boiler-plate clausules bekijken.

 

Programma

15:30 - 16:00 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

16:00- 19:30

16u00 – 16u15: Inleiding (prof. dr. Sophie Stijns)

 

16u15 - 17u30 – Preambule / Vierhoekenbeding / Wijzigingsbeding (drs. Stefaan Declercq)

 

17u30 – 18u15 – Niet-verzakingsbeding / Deelbaarheidsbeding (Mr. Tom Van Noyen)

 

18u15 – 19u00 – Geheimhoudingsbeding / Enkele minder courante bewijsbedingen (Mr. Tobe Inghelbrecht)

 

  Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

stijns-sophie
Prof. dr. Sophie Stijns
gewoon hoogleraar , KU Leuven

Na een tweesporenloopbaan als advocaat te Leuven en academicus (KU Leuven en KuBrussel), is Sophie Stijns thans gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar zij sinds 2000 het Instituut voor Verbintenissen als directeur leidt. Zij doceert aan de Rechtsfaculteit de vakken Verbintenissenrecht en Verbintenissenrecht in de onderneming.

Haar leerboeken Verbintenissenrecht (drie delen met schema’s en gestoffeerde voetnoten) zijn niet alleen bekend bij haar studenten, maar ook bij advocaten en magistraten. Tot voor kort doceerde zij ook Aansprakelijkheidsrecht (met Ilse Samoy) en Consumentenrecht (met Jules Stuyck).

Actueel doctoreren zes voltijdse assistenten bij haar en bij haar collega proxima, professor Ilse Samoy. In 2004 heeft ze samen met Patrick Wéry van UCL een tweetalige Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht gevormd. In dit kader worden tweetalige onderzoeksprojecten gevoerd, workshops en studiedagen georganiseerd en boeken gepubliceerd. Sophie Stijns is ook een ervaren arbiter in haar expertisedomein.

Sinds 2006 is zij verkozen lid van de Beoordelingscommissie en sinds januari 2013 tevens voorzitter van de Examencommissie van het baccalaureaat Rechten.

Lees meer
tobe-inghelbrecht
Meester Tobe Inghelbrecht
praktijkassistent aan het Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven

Tobe Inghelbrecht is sinds 2018 deeltijds praktijkassistent aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KULeuven en de UHasselt. In het kader daarvan legt hij zich toe op zowel onderwijstaken als publicaties in het verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht.

 

In 2013 heeft Tobe aan de UGent met de grootste onderscheiding een Master in de Rechten behaald, nadat hij in 2009 aan diezelfde universiteit al een Master in de Politieke Wetenschappen had behaald. In het kader van zijn rechtenstudies heeft hij deelgenomen aan het "Program in International and Comparative Business Law" aan de Bucerius Law School te Hamburg.

 

Sinds 2013 is Tobe advocaat aan de balie van Brussel bij het advocatenkantoor Stibbe, waar hij vooral advies- en geschillendossiers behandelt in het handels- en verbintenissenrecht.

Lees meer
stefaan-declercq
Drs. Stefaan Declercq
doctoraatsassistent aan het Instituut Verbintenissenrecht , KU Leuven

Stefaan Declercq is als doctoraatsassistent verbonden aan het Instituut Verbintenissenrecht van de KU Leuven waar hij een proefschrift voorbereidt over de kennisgeving in het vermogensrecht, onder het promotorschap van prof. dr. Sophie Stijns. In het kader van zijn assistentschap legt hij zich ook toe op onderwijstaken en publicaties in het brede domein van het bewijs- en verbintenissenrecht. Hij is tevens als tutor verbonden aan de UHasselt.

Stefaan Declercq studeerde in juni 2008 af als master in de geschiedenis, en behaalde in 2012 ook zijn rechtendiploma aan de KU Leuven. Tijdens zijn rechtenstudies ging zijn interesse vooral uit naar het privaat- en economisch recht. Zo schreef hij een meesterproef over horizontale eigendomssplitsingen in de ondergrond onder begeleiding van prof. dr. Vincent Sagaert. Na zijn rechtenopleiding behaalde hij nog een LL.M. aan de Universität Bayreuth in Duitsland.

Tussen 2013 en 2017 tot slot was Stefaan als advocaat werkzaam in een Brussels advocatenkantoor. Daar behandelde hij voornamelijk dossiers in het vennootschaps- en het verbintenissenrecht. De laatste twee jaren van zijn stage combineerde hij met een deeltijds mandaat als praktijkassistent aan het Instituut Goederenrecht van de KU Leuven.

Lees meer
tomvannoyen
Meester Tom Van Noyen
Advocaat Philippe & Partners, praktijkassistent KU Leuven

Tom Van Noyen is counsel en leidt de Nederlandstalige afdeling van het kantoor. Hij is gespecialiseerd in arbitrage en geschillenbeslechting en in het opstellen en onderhandelen van nationale en internationale overeenkomsten.

Zijn praktijk focust zich voornamelijk op complexe commerciële en burgerlijke geschillen onder meer in de bank-, verzekerings- en energiesector. Hij vertegenwoordigt cliënten voor de Belgische hoven en rechtbanken alsook in nationale en internationale arbitrageprocedures.

Hij combineert zijn praktijk met een academisch mandaat aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven (Prof. Dr. S. Stijns en Prof. Dr. I. Samoy) als praktijkassistent voor het vak “Verbintenissenrecht in de onderneming”. Hij wordt regelmatig uitgenodigd als spreker over deze materies.

Tom heeft ook ervaring als in-house counsel bij een vooraanstaande multinational in de energiesector, wat hem een beter inzicht verschaft in het dagelijkse reilen en zeilen van een onderneming en toelaat om beter in te spelen op de noden en behoeften van zijn cliënten.

Tom behaalde zijn master in de rechten aan de KU Leuven in 2012 met grote onderscheiding. In het kader van de Erasmus-uitwisseling studeerde hij ook aan de Humboldt-Universität in Berlijn. Vooraleer toe te treden tot de balie van Brussel in 2013, liep hij stage voor the Office of the Prosecutor van het International Criminal Tribunal for Rwanda in Arusha, Tanzania (UN-ICTR).

Hij vervoegde Philippe & Partners in 2013 en werd counsel in 2017.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

28 mei 2020

16.00u - 19.30u

Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

 

Instituut voor Bedrijfsjuristen

3 punten in aanvraag 

3 punten in aanvraag  (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Inschrijven | Het venijn zit in de staart: enkele boilerplate-clausules onder de loep - 28/05/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer