Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden verandert grondig: de pandwet, ingevoerd bij wet van 11 juli 2013, zal eindelijk in werking treden op 1 januari 2018.

Deze wet werd sedert 2013 reeds gerepareerd door de wet van 25 december 2016, er was de wijziging door de wet van 6 juli 2017 inzake (gehele of gedeeltelijke) verwijdering en tenslotte werd op 26 september 2017 eindelijk het KB van 14 september 2017 inzake het gebruik van het Nationaal Pandregister gepubliceerd. Tijdens deze studienamiddag krijgt u een grondige en praktijkgerichte bespreking van deze ingrijpende innovatie.

Sprekers

eric_dursin

de heer Eric Dursin

raadsheer, het hof van beroep te Gent

Erik Dursin is sinds 2004 Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Hij was tijdens de periode 2002-2004 voorzitter van de tuchtcommissie van het Instituut der bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de accountants en belastingconsulenten. Momenteel is hij lesgever vennootschapsrecht bij verschillende instituten zoals M&D Seminars, Brugge Business School en Syntra West. Hij is correspondent voor het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en RABG én auteur van diverse publicaties in verband met huur, distributierecht, gerechtelijk akkoord en faillissement.

Partners

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Uiteenzetting

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

beslagzakboekje2017

Beslagzakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Beslagzakboekje is een praktisch hulpmiddel voor iedere jurist die regelmatig in aanraking komt met dit sterk technische rechtsonderdeel.

Het zakboekje biedt een schematisch en praktijkgericht overzicht van het volledige Belgische privaatrechtelijke beslagrecht, vertrekkende vanuit de wettekst en de rechtspraak, maar zonder academische of theoretische polemieken. Aan de orde komen: de basisbegrippen, de algemene regels, en een gedetailleerde behandeling van alle afzonderlijke beslagvormen. Alleen dagelijks bruikbare informatie wordt opgenomen.

In deze editie 2017 vindt u ondermeer:

  • de nieuwe wetgeving inzake de invordering van onbetwiste geldschulden
  • het dwangbevel in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hoe de beslagrechter volgens het Hof van Cassatie hiermee moet omgaan 
  • de nieuwe cassatierechtspraak inzake de omvang van de bevoegdheid van de beslagrechter 

De stof is bijgehouden tot medio 2016 (rechtsleer en rechtspraak) en 15 januari 2017 (wetgeving).

achterstelling_schuldvorderingen_insolventierecht-2017

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht - 2017

Wolters Kluwer

Hoewel de achterstelling van schuldvorderingen in de praktijk courant gebruikt wordt, besteden zowel de rechtspraak als de rechtsliteratuur er maar weinig aandacht aan. Deze allesomvattende studie komt aan deze lacune tegemoet. De auteur biedt een antwoord op de complexe problemen die de achterstelling doet ontstaan. Zo worden voor de rechtspractici relevante vragen behandeld over de juridische aard van de achterstelling, de rechtsgeldigheid en de tegenwerpelijkheid aan derden, de rechtsgevolgen van de achterstelling en de uitwerking in insolventieprocedures.
Dit boek is bijgevolg een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, curatoren, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten.
Roel Fransis promoveerde in 2013 tot Doctor in de rechten (KU Leuven). Hij is verbonden aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven. Sedert 2005 is hij advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in het insolventierecht en geschillenbeslechting.

collectieve_schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling - 2017

Intersentia

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

roerende_zekerheden_na_de_pandwet

Roerende zekerheden na de Pandwet - 2017

Intersentia

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

Praktische informatie

Tijdstip 01 december 2017 13.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Expo Gent
Prijs

210 EUR (excl btw)

299 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

inclusief documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

inclusief het boek Roerende zekerheden na de Pandwet - 2017’ (uitgave Intersentia ter waarde van € 110), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

4 juridische punten

3 uren

4 uren

3 uren

3 punten

Inschrijven | Het nieuw regime van zakelijke zekerheden op roerende goederen: de inwerkingtreding op 1 januari 2018 - 01/12/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37