De Kamer keurde op 30.01.2020 het "Wetsvoorstel houdende boek 3 'Goederen' van het Burgerlijk Wetboek" goed tijdens de plenaire vergadering.

De belangrijkste redenen voor de hervorming zijn:

 • Modernisering: het goederenrecht aanpassen aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij
 • Flexibilisering: het goederenrecht een nieuw evenwicht laten vinden tussen enerzijds de contractvrijheid en anderzijds de rechtszekerheid

Tijdens deze studiedag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de ingrijpende wijzigingen.

Programma

08:30 - 9:00

Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

Start van de uiteenzetting

09:00- 17:30

9.00 - 10.45 uur

Sessie 1 – Algemeen deel – Krachtlijnen en overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake zakelijke rechten t.g.v. de hervorming van het goederenrecht (Dhr. Ghijsbrecht Degeest)

10.45 - 11.00 uur

Pauze

11.00 -12.45 uur

Sessie 2 - Recente evoluties en toekomstperspectieven inzake eigendom & mede-eigendom (Mr. Stefaan Van Dyck)

12.45 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 15.15 uur

Sessie 3 - Recente evoluties en toekomstperspectieven inzake erfpacht & opstal (Mr. Lien Bellinck)

15.15 - 15.30 uur

Pauze

15.30 - 17.15 uur

Sessie 4 – Recente evoluties en toekomstperspectieven inzake vruchtgebruik & erfdienstbaarheden (Mr. Lien Bellinck)

Mogelijkheid tot vraagstelling

17:30

Voorzien einde 

Sprekers

lien-bellinck
Meester Lien Bellinck
advocaat, Loyens & Loeff

Lien heeft een uitgebreide ervaring en ruime kennis in het vastgoedrecht, huurrecht, bouwrecht en onroerend goed vastgoedcontracten. Ze staat vastgoedbeleggers en ontwikkelaars bij met advies, transacties en rechtszaken. Ze is auteur van diverse publicaties over vastgoedzaken en geeft seminars over vastgoedonderwerpen.

Lees meer
ghijsbrecht-degeest
De heer Ghijsbrecht Degeest
Doctorandus, Instituut voor Goederenrecht aan KU Leuven, Lid onderwijsteam Zaken- en Contractenrecht aan UHasselt , Redacteur deelgebied Zakenrecht en Zekerheidsrechten bij Nieuw Juridisch Weekblad

Ghijsbrecht Degeest studeerde rechten aan de UHasselt (Bachelor in de rechten) en de KU Leuven (Master in de rechten) en voltooide zijn opleiding in 2014 met onderscheiding. In 2015 behaalde hij tevens aan de KU Leuven een Master in het Notariaat, met grote onderscheiding. In 2015 startte hij als notarieel jurist in een notariskantoor te Bree en als deeltijds praktijkassistent aan het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht. Sedert september 2016 is Ghijsbrecht verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht waar hij momenteel als voltijds assistent een proefschrift voorbereidt.

Lees meer
van-dyck-stefaan
Meester Stefaan Van Dyck
Advocaat, Monard LAw
Stefaan Van Dyck is associate partner in Monard Law’s Brussels office, specializing in real estate and finance transactions (in particular real estate finance). He advises clients on the civil law, financial and securities law, structural and corporate aspects of national and cross- border real estate and finance transactions. In addition, he has in-depth experience in general corporate and M&A as well as in complex restructuring files.

Clients include property developers and investors, lenders and alternative finance providers, as well as end users (tenants/lessees/purchasers) of professional property (retailers, public and private sector companies) in matters relating to the legal aspects of

 • Corporate real estate advice and transactions
  • forward deals, acquisitions/disposals;
  • transaction structuring;
  • rights in rem (usufruct (vruchtgebruik/usufruit), building right (opstal/droit de superficie), leasehold (erfpacht/droit d’emphytéose));
  • leases and leasing;
  • corporate real estate strategy and relocations;
 • Financing transactions with a focus on real estate
  • acquisition and investment finance and refinancing;
  • development / construction finance;
  • alternative financing structures;
  • security interests;
  • restructuring and insolvency;
 • Real estate investment structures.

Stefaan has been a speaker at several seminars on real estate, real estate financing and infrastructure financing. He graduated as a Master of laws (cum laude) from the University of Leuven in 1999 and completed the Executive Programme in Real Estate at the Solvay Brussels Business School in 2005. Prior to joining Monard Law, Stefaan worked as a junior consultant at a Big 4 consulting firm and practiced law for 15 years at Belgian law firm Laga. He joined Monard Law on 1 February 2016 as an associate partner in its Brussels office.

He is recognized as a leading practitioner in his field of activity. This includes a ranking as a leading individual in the field of real estate law by Chambers & Partners (Emea).
Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

29 mei 2020

9:00u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

305 EUR (excl. btw)

60 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest
Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIV

Instituut voor Bedrijfsjuristen
 

 

7 punten

7 uren (aangevraagd) 

7 uren

7 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)(aangevraagd) 
Gerelateerde boeken

de-hervorming-van-het-goederenrecht
De hervorming van het goederenrecht 2019
Die Keure

De hervorming van Boek II van het BW: naar een nieuw goederenrecht

Met uitzondering van het appartementsrecht en het ruime domein van de intellectuele eigendom zijn de teksten van Boek II in meer dan 2 eeuwen tijd nauwelijks of niet gewijzigd. Nochtans beantwoordt hieraan niet meer dezelfde realiteit.

Een zo efficiënt mogelijke herziening en modernisering van het goederenrecht was dan ook meer dan nodig, gekoppeld aan 3 grote krachtlijnen:

 • een geïntegreerde benadering
 • een instrumentalisering
 • een flexibilisering

Het resultaat is een revolutie zonder revolutionair te zijn. De voorgestelde regels verankeren de evoluties die vanuit de rechtspraak en de rechtsleer reeds waren gedetecteerd. Daar waar ze inhoudelijk toch een vernieuwing inhouden, bouwen ze voort op een pleidooi daartoe in de doctrine.

Dit boek bevat de tekst van het wetsontwerp en de bijhorende memorie van toelichting die op 31 oktober 2018 in de Kamer als wetsontwerp werden ingediend. Het bespreekt ook de wijzigingsbepalingen, de opheffingsbepalingen en de inwerkingtreding. U vindt ook een handig overzicht in de concordantietabel.

Lees meer
vastgoedzakboekje-2019
Vastgoedzakboekje 2019
, Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementering m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

Lees meer

Inschrijven | Het nieuw goederenrecht: Zakelijke rechten anno 2020 - 29/05/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer