De hervorming van het erfrecht (wet van 31 juli 2017) is sinds 1 september 2018 in werking getreden. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op: 

- de erfrechtelijke reserve en het beschikbaar deel; 

- inbreng en inkorting van reeds tijdens het leven geschonken goederen;

- de waardering van reeds tijdens het leven geschonken goederen; 

- versoepeling van het verbod op het sluiten van erfovereenkomsten. 

Tijdens dit seminarie zet meester Olivier De Keukelaere, aan de hand van enkele praktische casussen, uiteen welke aandachtspunten en welke opportuniteiten het nieuwe erfrecht met zich meebrengt met betrekking tot de overdracht van het familiebedrijf.

 

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Onder meer volgende scenario's komen aan bod:

 • Slechts één van de kinderen heeft interesse om de pater familias als bedrijfsleider in het familiebedrijf op te volgen.
  Bijgevolg wil men dat alle aandelen van het familiebedrijf toekomen aan dit kind, maar men wil wel alle kinderen
  financieel gelijk behandelen;
 • Het familiebedrijf is na de overname, mede dankzij de inzet van het in het familiebedrijf werkende kind, uitgegroeid
  tot een nog groter, succesvoller en waardevoller bedrijf. De ouders voelen zich moreel verplicht om de mogelijkheid
  tot verdere uitbouw van het familiebedrijf die het ene kind heeft genoten, te compenseren ten aanzien van de andere kinderen;
 •  ...

Deze scenario’s zijn relatief courant en konden in het verleden bij veel families voor wrevel zorgen.
Welke mogelijkheden biedt het nieuwe erfrecht?

Verder wordt de wettelijke verankering van de opsplitsing tussen 'titre et finance' ingevolge de hervorming van
het huwelijksvermogensrecht met betrekking tot vennootschapsaandelen toegelicht. Dit onderscheid maakt
het mogelijk om moeilijke kwalificatieproblemen in een gemeenschapsstelsel op te lossen wanneer tegenstrijdige belangen, met name
de persoonlijke belangen van één individuele echtgenoot en de vermogensbelangen van de huwgemeenschap, botsen.

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

olivier-de-keukelaere
Meester Olivier De Keukelaere
Advocaat-vennoot, Cazimir

Olivier De Keukelaere is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit. Voor de begeleiding van families bij de uiteenlopende aspecten van de overdracht of de uitbouw van hun onderneming of vermogen, is hij bij Cazimir uw aanspreekpunt. Als family business and wealth advisor begeleidt hij talrijke Vlaamse familiebedrijven bij de overdracht naar de volgende generatie. Ook helpt hij vermogende families bij de specifieke uitdagingen waarvoor zij staan bij het samenhouden van vermogen én familie. Hij wordt beschouwd als één van dé Family Business Advisors van ons land. Als advocaat is hij verbonden aan de balie van Antwerpen en Kortrijk.

Olivier is licentiaat in de Rechten (KU Leuven). Hij specialiseerde zich in het ondernemingsrecht (Paris I, Sorbonne en Université Catholique de Louvain), het fiscaal recht (Fiscale Hogeschool Brussel) en het vennootschapsrecht (Brugge Business School). Olivier behaalde een Certificate in Family Business Advising en een Certificate in Family Wealth Advising aan het Family Firm Institute in Boston (USA). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Olivier publiceert in fiscale tijdschriften en is een veelgevraagde gastspreker over de opvolging van familiebedrijven. Hij is ook lid van het Family Firm Institute, het meest toonaangevend instituut ter wereld voor adviseurs van familiebedrijven.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

15 maart 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

210 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

erfrecht-en-giften-2018
Erfrecht & giften – inclusief de nieuwe erfwet 2018
Intersentia

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Iedereen die in de praktijk complexe dossiers behandelt, weet hoe belangrijk het is om niet te verdrinken in al te technische details en zich niet te verliezen in oeverloze theoretische redeneringen. Om door de bomen het bos te blijven zien, moet men de basisconcepten beheersen en deze telkens weer kritisch, met een frisse en open blik, herbekijken vanuit het perspectief van een nieuwe concrete vraag of dossier. 

Dit boek is beknopt en beperkt zich tot de essentie. Ook het voetnotenapparaat is beperkt gehouden. De doctrine wordt vermeld in een algemene bibliografie en in een specifieke literatuurlijst bij de aanvang van elk hoofdstuk. Dit is niet alleen een goed studieboek voor studenten, maar ook een handig naslagwerk voor praktijkjuristen, advocaten, notarissen en magistraten. Niemand is ooit volleerd in het recht, en zeker niet in het familiaal vermogensrecht.

Deze tweede editie is volledig herwerkt en up-to-date volgens de nieuwe regels van de Erfwet 2017, die op 1 september 2018 in werking treedt.

Lees meer
actualia-vermogensrecht
Actualia vermogensrecht
Intersentia

In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het familiaal vermogensrecht niet alleen in volle ontwikkeling, maar werden er bovendien verschillende wetgevende initiatieven genomen tot een grondige herziening van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. 

In dit Cahier bieden de auteurs een grondig overzicht van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht en het erfrecht. Zij doen dit uitvoerig aan de hand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Zo komen bij het huwelijksvermogensrecht de regels van de rechtspleging aan bod, evenals de bestendigheid van de huwelijkse voorwaarden en de baten van het eigen of het gemeenschappelijk vermogen. Ook de vereffening en verdeling van vennootschapsaandelen, beroepsgoederen en cliënteel en het preferentiële overnamerecht komen aan bod. Tot slot staat de auteur ook stil bij moeilijke hoofdstukken zoals de heling en de koopovereenkomst tussen echtgenoten.

Bij de bespreking van het hervormde erfrecht gaat de aandacht in de eerste plaats naar de wettelijke en conventionele devolutie en naar de erfovereenkomsten. Het belangrijke leerstuk van de reserve wordt ook uitvoerig besproken.

Lees meer
familiaal-vermogensrecht-in-essentie-2018
Familiaal vermogensrecht in essentie 2018
Intersentia

Deze nieuwe editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het familiaal vermogensrecht met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.

Lees meer
de-erfwet-van-31-juli-2017
De erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk - 2018
Die Keure

De wet van 31 juli 2017 heeft de beginselen van het erf- en giftenrecht, die sinds meer dan twee eeuwen in de notariële praktijk gangbaar waren, grondig gewijzigd. Dit zal een aanpassing vragen voor de notarissen en van iedereen die in aanraking komt met het erfrecht. Aan het notariaat wordt daarbij de cruciale rol toebedeeld de nieuwe beginselen in de praktijk om te zetten.

Em. Prof. Christian De Wulf schreef een volledige handleiding bij de Erfwet 2017. U krijgt in dit boek

 • een bespreking van de nieuwe wet
 • theoretische beschouwingen en praktische bedenkingen en wenken
 • eenvoudige en bruikbare modellen

Het geheel werd binnen de redactie van het Tijdschrift voor Notarissen getoetst aan de notariële praktijk. Hierdoor is het boek een eerste duidelijke en vooral praktijkgerichte leidraad voor de nieuwe wet.

Lees meer
nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 - 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing eninterpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer

Inschrijven | Familiebedrijven: impact van het nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht - 15/03/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer