De materie van de erfovereenkomsten werd grondig hervormd door de Erfwet 2017 die in werking is getreden op 1 september 2018.

Zo worden niet alleen nieuwe soorten erfovereenkomsten gecreëerd (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook voorziet het Burgerlijk Wetboek in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten.

Tijdens het seminarie wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten erfovereenkomsten, inclusief enkele 'verborgen' erfovereenkomsten. Uit de praktijk blijkt namelijk dat erfovereenkomsten opduiken op plaatsen waar men het niet direct zou verwachten.

Daarnaast is het van belang om te weten wie een erfovereenkomst mag sluiten en welke aandachtspunten er zijn bij het opmaken ervan (gelet op de strenge sanctie die aan de vorm- en procedurevoorwaarden wordt gekoppeld).

Bovendien heeft de Erfwet 2017 geen absolute duidelijkheid gecreëerd over alle aspecten van de erfovereenkomsten. Er blijven op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan. Ook deze zullen worden toegelicht tijdens het seminarie.

Tot slot wordt de fiscale impact van de erfovereenkomsten besproken. Burgerrechtelijke instrumenten blijven immers grotendeels dode letter wanneer deze fiscaal worden afgestraft.

Eén jaar na de inwerkingtreding van de hervorming van het erfrecht is het met andere woorden tijd voor een eerste evaluatie met aanduiding van enkele praktische pijnpunten.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:30 

  • Wat zijn de nieuwe mogelijkheden op vlak van erfovereenkomsten na de Erfwet 2017?
  • Wordt er in de praktijk ook effectief gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden?
  • Wie kan een erfovereenkomst afsluiten? Wat gebeurt er bij wilsonbekwaamheid?
  • Wat zijn de vormvereisten om een erfovereenkomst af te sluiten? En welke sanctie staat er op het niet respecteren ervan?
  • Zijn de verschillende erfovereenkomsten allemaal mooi opgesomd in de wet, of moet men behoedzaam zijn in elke akte die wordt opgemaakt?
  • Mag er in de globale erfovereenkomst nog gecompenseerd worden via schuldvorderingen, of is dit fiscale zelfmoord? Zijn er oplossingen?
  • Erfovereenkomsten voor Nederlandse notaris: nuttig of gevaarlijk?

17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

liesbeth-franck
Meester Liesbeth Franck
Advocaat , Cazimir

Liesbeth Franck heeft een bijzondere kennis inzake erfrecht, erfbelasting en vermogensplanning. Ze werkt complexe planningen uit voor de families en vennootschappen die ze begeleidt en heeft steeds aandacht voor de persoonlijke wensen en onderlinge relaties die daarbij spelen.

Liesbeth is Licentiaat in de rechten (UGent 2006) en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en consultancywereld.

Als advocaat is ze sinds 2016 verbonden aan de balie van Brussel. Zij is lid van het Cazimirteam sinds 2017.

Lees meer
rinse-elsermans
meester Rinse Elsermans
advocaat , Cazimir

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

07 februari 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

201 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 – 2018
Wolters Kluwer

Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.

De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing en interpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.

Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
wetboek-familierecht-2017
Wetboek familierecht 2019
Wolters Kluwer

Dit wetboek biedt in één volume alle instrumenten die de familierechtjurist nodig heeft in zijn dagelijkse praktijk, en waarvoor het Burgerlijk Wetboek alleen reeds lang niet meer volstaat.

Het beslaat het BW en het Ger.W. en wordt verder aangevuld met het WIPR en de relevante bijzondere instrumenten van de supra- en internationale instellingen, de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

Het bestrijkt daarmee het familierecht en familiaal vermogensrecht, en de bijhorende proces- en internationaalprivaatrechtelijke akten. Kortom: all-in-one.

Het wetboek is bijgewerkt tot en met de Waterzooiwet II, die op 31 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hij geeft het geldende recht op 1 april 2019 weer.

Het Wetboek Familierecht is een uitgave van de Vereniging voor Familierecht, die alle Vlaamse professoren familierecht groepeert en zich ook richt tot de praktijkjuristen.

Lees meer
relatievermogensrecht-2019-intersentia
Relatievermogensrecht 2019
Intertsentia

Het huwelijk is al lang niet meer de enige en zelfs niet de meest voorkomende samenlevingsvorm. In Deel I van dit boek situeren we de verschillende relatievormen (huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning). In het relatierecht (deel II) behandelen we de wettelijke regels van het samenwonen en de gezinsbescherming bij elk van deze relatievormen. In het relatievermogensrecht bestuderen we de vermogensrechtelijke gevolgen die ontstaan als twee mensen een duurzame relatie aangaan. In deel III bespreken we de algemene context voor elk van de relatievormen. In delen IV en V zoomen we in detail in op het vermogensrecht bij huwelijk en samenwoning.

Het omvangrijkste deel van het boek blijft gereserveerd voor het huwelijksvermogensrecht (deel IV). De analyse is grondig en up-to-date. De nieuwe regels van de Huwelijksvermogenswet 2018 zijn volledig geïntegreerd en komen uitvoerig aan bod: het wettelijk stelsel van de gemeenschap van aanwinsten, het huwelijkscontract, de conventionele aanpassingen aan het stelsel van gemeenschap, de thans wettelijk verankerde theorie van de huwelijksvoordelen, en het stelsel van scheiding van goederen, met onder meer een grondige analyse van het nieuwe wettelijke regime van de scheiding van goederen met verrekening van aanwinsten.

In deel V komt het samenwoningsvermogensrecht aan bod, zowel de wettelijke regels als de mogelijke contractuele regelingen, en uiteraard ook het belangrijke probleem van schuldvorderingen tussen samenwoners bij relatiebreuk.

Lees meer
over-vlaamse-erf-en-registratiebelasting-larcier-2018
OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2018 – 2020
Larcier

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd voor het innen van de Vlaamse registratie- en erfbelasting. Ze neemt hiermee de fakkel over van de FOD Financiën. Sinds die overname publiceert VLABEL aan een hoog tempo administratieve standpunten, toleranties en voorafgaande beslissingen. Hiermee illustreert ze haar visie op de toepassing in de praktijk van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Een belangrijke bron van kennis voor al wie professioneel in aanraking komt met de Vlaamse registratie- en erfbelasting!

De inhoudelijke redactie gebeurt door de fiscale experten van Cazimir Advocaten.
Voorzien van een trefwoordenregister staan deze publicaties garant voor een volledige en gestructureerde ontsluiting van alle beslissingen met betrekking tot de erf- en registratiebelasting, genomen door de VLABEL sinds 2015.

Deze Update 2018 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL van 2018 integraal en becommentarieert deze kritisch.

Lees meer
fiscaal-compendium-successierechten-2019-wolters-kluwer
Fiscaal Compendium - Successierechten 2019
Wolters Kluwer

Het Fiscaal Compendium - Successierechten geeft een volledig overzicht van de regeling inzake successierechten/erfbelasting voor de drie gewesten.

Na een algemene bespreking van het eigendomsrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, wordt de regeling inzake successierechten/erfbelasting grondig doorgelicht. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de wijzen van erfrechtelijke verkrijging, de waardering van het actief, de rechten en verplichtingen van erfopvolgers, de vererving van familiale ondernemingen en de fiscale antimisbruikbepaling.

Doordat er voldoende aandacht wordt besteed aan basisbegrippen en de uiteenzetting wordt geïllustreerd met talrijke voorbeelden, zal ook een niet-specialist probleemloos zijn weg vinden in dit overzichtelijke naslagwerk.

Dit boek verschijnt in de reeks Fiscaal Compendium, in samenwerking met Fiscale Hogeschool Brussel. Deze boekenreeks bundelt en structureert informatie van alle takken van het fiscaal recht. Ieder boek in de reeks behandelt een specifieke tak van het fiscaal recht. U krijgt een grondig overzicht van de wetgeving, de rechtspraak en de circulaires, voorzien van een diepgaande commentaar van een specialist ter zake, inclusief vele concrete voorbeelden en praktische tips.

Lees meer

Inschrijven | Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht - 07/02/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer