U sluit een overeenkomst en wilt die tanden geven. Hoe kunt u uw contractpartner aansporen om zijn verbintenissen na te komen? Misschien met een dwangsombeding? Tijdens dit seminarie bespreekt de heer Burette of een dwangsombeding in de huidige stand van de wetgeving überhaupt mogelijk is. Het verbintenissenrecht staat ook in de steigers. Nieuwe wetgeving werd aangekondigd. De spreker staat ook stil bij het lot van het dwangsombeding in de toekomst.

En wat als de overeenkomst dan toch niet wordt nagekomen? Professor Van Oevelen bespreekt de clausules inzake de niet-uitvoering en de beëindiging van de overeenkomst.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Dwangsombedingen

 • Inleiding
 • In strijd met de openbare orde
 • Aftasten van de grenzen
  • Schadebeding vs dwangsombeding
  • In de praktijk
 • Gemengde en zuivere schadebedingen
 • Beoordelingscriteria
  • De bedoeling van partijen
  • De omvang van het bedrag
 • De lege ferenda
 • Gluren bij de noorderburen
 • Correctiemechanismen naar Belgisch recht
  • Overmacht
  • Onrechtmatige bedingen
  • Matiging door de rechter
  • Rechtsmisbruik
  • De gekwalificeerde benadeling
 • Toekomstig recht
 • Conclusie

 

Bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten

 • exoneratiebedingen;
 • schadebedingen;
 • uitdrukkelijk ontbindende bedingen en ontbindende voorwaarden;
 • overmachts- en imprevisieclausules

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

De heer Nicky Burette
rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Lees meer
alois-van-oevelen
Prof. dr. Aloïs Van Oevelen
emeritus gewoon hoogleraar UAntwerpen, UAntwerpen

emeritus gewoon hoogleraar UAntwerpen 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

13 december 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IBJ

 

4 punten

4 punten 

 

Gerelateerde boeken

bijzondere-overeenkomsten-in-kort-bestek-2019
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek (achtste editie) 2019
Intersentia

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen. 

Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom, zoals koop, kanscontracten en dading. In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie. In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.

Lees meer
nietigheid-en-aanverwante-figuren-in-het-vermogensrecht
Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht 2019
Intersentia

Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Dit boek legt de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en analyseert de heersende theorie ten gronde. Op basis van de fundamenten van het vermogensrecht werkt de auteur een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid. In dit boek worden de theoretische onderscheidingen ingewisseld voor een benadering die vertrekt vanuit het concrete geval, de rechtmatige belangen van de betrokkenen en de inhoudelijke rechtsbeginselen die de basis vormen voor elke specifieke oplossing. Talrijke figuren en schema’s vormen een overzichtelijke en praktische leidraad om concrete nietigheidsvragen methodisch en secuur te beantwoorden. 

Lees meer
de-contractuele-fout-2019
De contractuele fout 2019
Die Keure

De contractuele fout is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks van kwaliteitsvolle proefschriften, die onder meer gaan over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en de begroting van de schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. Die inhaalbeweging wordt in dit boek voortgezet.

Experts uit de juridische praktijk en de academische wereld laten hier hun licht schijnen over verscheidene facetten van de contractuele fout. Enerzijds wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante leerstukken die verband houden met de contractuele fout.

Lees meer

Inschrijven | Dwangsombedingen en bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten - 13/12/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer