Studienamiddag

De zorgvolmacht anno 2020

De zorgvolmacht anno 2020

 • 11/03/2020
 • 13.30u tot 17.30u
 • Gent
 • 205,00€

Met een zorgvolmacht (of nog: buitengerechtelijke lastgeving) kan eenieder anticiperen op zijn wilsonbekwaamheid en de bevoegdheid geven aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen en persoon.

Ingevoerd in 2013, en recent aangepast (o.a. met de mogelijkheid om persoonsgebonden beslissingen mee op te nemen) kent de zorgvolmacht een groot succes: volgens cijfers van de Federatie van het Notariaat werden er vorig jaar 37.071 zorgvolmachten geregistreerd of meer dan 3.000 zorgvolmachten per maand.

In dit seminarie zal u worden begeleid door de mogelijkheden en valkuilen van de zorgvolmacht, vanuit een praktijkgerichte insteek. De opportuniteiten die een zorgvolmacht kan bieden (o.a. binnen een successieplanning) alsook aandachtspunten bij het opmaken ervan komen uitgebreid aan bod.

Programma

12:30 - 13:30

Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

Start van de uiteenzetting

13:30 - 17:30 

 • Wat is een zorgvolmacht en wat kan u allemaal via zorgvolmacht regelen?
 • Hoe een zorgvolmacht opstellen? Wat zijn de aandachtspunten voor de praktijk om tot een rechtsgeldige en nuttige zorgvolmacht te komen?
 • Wanneer begint de zorgvolmacht en kan dit worden gemodaliseerd?
 • Wanneer eindigt de zorgvolmacht? En moet deze beëindiging worden geregistreerd?
 • Wie aanstellen als lasthebber?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij opvolgende lasthebbers, lasthebbers ad hoc en vertrouwenspersonen?
 • Welke handelingen mag de lasthebber stellen? Mag de lasthebber schenken? Een testament opmaken? Huwelijkscontract wijzigen? Een erfovereenkomst opmaken?

Al deze zaken zullen worden besproken tijdens het seminarie, met specifieke aandacht voor het opstellen van zorgvolmachten in de praktijk en voorbeeldclausules. Ook de recente wetswijziging waarbij het toepassingsgebied van de zorgvolmacht werd uitgebreid komt aan bod.

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

rinse-elsermans
meester Rinse Elsermans
advocaat , Cazimir

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.

Lees meer
meester-frederic-heylen
meester Frederic Heylen
advocaat , Cazimir

Frederic Heylen legt zich vanuit zijn jarenlange ervaring toe op (inter)nationale vermogensplanning en familiaal vermogensrecht. Hij heeft een doorgedreven kennis inzake erfbelasting en successieplanning in het algemeen en een bijzondere affiniteit met filantropie en duolegaten. Aldus begeleidt hij families bij de meest uiteenlopende aspecten van de overdracht van hun vermogen en/of hun familiebedrijf.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

11 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

 

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

 

Gerelateerde boeken

bewind-en-zorgvolmachten-anno-2019
Bewind en zorgvolmachten anno 2019
Wolters Kluwer

Dit boek behandelt de wetgeving inzake bewind en zorgvolmachten anno 2019 en bevat:

 • Een samenvatting van de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming en het bewind na de vele kleine reparaties en wijzigingen en de hervorming ervan bij de wet van 21 december 2018 en de wet van 10 maart 2019;
 • Een overzicht van de structuur van het eengemaakte statuut met korte toelichting aan de hand van trefwoorden;
 • Een artikelsgewijze bespreking van de aangepaste wetgeving;
 • Een gecoördineerde wettekst van de basisartikelen en alle bepalingen die in het licht van het nieuwe statuut werden aangepast en die relevant zijn voor de dagelijkse praktijk alsook het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen van 13 januari 2000.

Uw pluspunten:

 • Inzicht verwerven in de complexe en omvangrijke materie van de wilsonbekwamen
 • Volledig en geactualiseerd overzicht van de wetsbepalingen m.b.t. de beschermingsstatuten
 • Hulp bij de toepassing van de wet in het licht van de geest ervan
 • Snel terugvinden van het juiste artikel voor een antwoord op uw vraag
Lees meer
nieuw-erfrecht-en-nieuw-huwelijksvermogensrecht-wet-31-juli-2017-en-wet-22-juli-2018
Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht wet 31 juli 2017 en wet 22 juli 2018 – 2018
Wolters Kluwer
 • Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen.
 • De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing en interpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.
 • Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018.
Lees meer
wetboek-familierecht-2017
Wetboek familierecht 2019
Wolters Kluwer

Dit wetboek biedt in één volume alle instrumenten die de familierechtjurist nodig heeft in zijn dagelijkse praktijk, en waarvoor het Burgerlijk Wetboek alleen reeds lang niet meer volstaat.

Het beslaat het BW en het Ger.W. en wordt verder aangevuld met het WIPR en de relevante bijzondere instrumenten van de supra- en internationale instellingen, de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap.

Het bestrijkt daarmee het familierecht en familiaal vermogensrecht, en de bijhorende proces- en internationaalprivaatrechtelijke akten. Kortom: all-in-one.

Het wetboek is bijgewerkt tot en met de Waterzooiwet II, die op 31 december 2018 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hij geeft het geldende recht op 1 april 2019 weer.

Het Wetboek Familierecht is een uitgave van de Vereniging voor Familierecht, die alle Vlaamse professoren familierecht groepeert en zich ook richt tot de praktijkjuristen.

Lees meer

Inschrijven | De zorgvolmacht anno 2020 - 11/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer