Ruim 20 jaar geleden vond de laatste grote hervorming van de regels inzake verjaring plaats.

Sindsdien wordt de ontwikkeling van de verjaringsregels gekenmerkt door belangrijke principiële evoluties in de rechtspraak, punctuele ingrepen van de wetgever (ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen) en bovenal een voortdurende interpretatie door de feitenrechters die de regels elke dag toepassen.

Onze spreker geeft een globaal overzicht van de beginselen, de berekeningsproblematiek en recentste rechtspraak inzake verkrijgende en uitdovende verjaring.

Sprekers

marijn-de-ruysscher

Meester Marijn De Ruysscher

Senior associate, Lydian

Marijn De Ruysscher is a senior associate in the Commercial and Dispute Resolution practice and a member of our Insurance & Reinsurance industry. 

Marijn has a broad experience in commercial dispute resolution via litigation and arbitration in different areas such as liability, insurance, commercial contracts and distribution law. He has a special experience in complex questions relating to prescription law and arbitration, on which he also regularly writes publications. 

Marijn studied at the University of Ghent (UGent), where he obtained his law degree in 2007. In addition he obtained a LL.M. in International Commercial Arbitration Law from Stockholm University in 2008.  

He was admitted to the Brussels Bar in 2008 and is an active member of several young arbitration organisations such as CEPANI40, ICCYAF, YAAP and YoungICCA.  

Since 2017, Marijn is also a member of the steering committee of CEPANI40, the young practitioner’s group of the Belgian arbitration institute CEPANI.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

De verjaring

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

verjaring-2018

Artikel & Commentaar. Verjaring

Wolters Kluwer

Dit werk bespreekt de basisregels inzake de bevrijdende verjaring zoals deze in het Burgerlijk Wetboek staan opgenomen. De laatste grote hervorming van de verjaringswetgeving dateert van 1998. Sindsdien is de tijd echter niet blijven stilstaan. Hoewel er geen grondige en doordachte hervorming is gebeurd, is het verjaringslandschap sterk geëvolueerd (en gefragmenteerd). Met de regelmaat van de klok wordt een verjaringsdiscussie voorgelegd aan het Hof van Cassatie of het Grondwettelijk Hof die met hun rechtspraak vaak een andere richting inslaan dan hetgeen voordien werd aangenomen, dan wel voor rechtszekerheid zorgen door een betwist punt te beslechten. Niet zelden grijpt de wetgever dan in omdat zij een bepaalde ontwikkeling maatschappelijk onwenselijk acht. Daarnaast blijft verjaring bij uitstek een erg feitengebonden materie. In dit werk werd er dan ook voor geopteerd om naast de bespreking van de elementaire principes van de bevrijdende verjaring aan de hand van de artikels van het Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk te verwijzen naar praktische en recente voorbeelden uit de feitenrechtspraak teneinde de gebruiker zoveel mogelijk op weg te zetten.

bestendig-handboek-verbintenissenrecht-2018

Bestendig handboek verbintenissenrecht 2018

Wolters Kluwer

Het verbintenissenrecht is één van de peilers van het Belgisch privaatrecht. De basisregels inzake verbintenissen gaan terug op het Burgerlijk Wetboek en zijn dus meer dan twee eeuwen oud. Geen andere rechtstak is zo grondig bestudeerd en geanalyseerd. De medaille heeft ook een keerzijde: door de vele subtiliteiten en nuances volstaat het Burgerlijk Wetboek al lang niet meer voor wie de materie écht wil doorgronden. Wil u de regels van de kunst tot in de kleinste details beheersen en uw opdrachtgevers van het beste advies voorzien, dan boort u best andere bronnen aan. Alle aspecten van een concreet dossier, zoals u ze in uw praktijk behandelt, komen in het handboek aan bod. Dit werk biedt u zowel de grondbeginselen als vele praktijkvoorbeelden. Het is dus vooral een aanwinst voor wie concrete problemen te lijf wil gaan.

Een greep uit de meest recente bijdragen: 

  • Enkele soorten verbintenissen door Mari-Angeles Vega Leon
  • Derdenwerking van de overeenkomst/De betaling/De opzegging door Katrien Vanhalle
  • Definitie van verbintenissen/Schuldvernieuwing/Schuldvergelijking/De quasi-contracten/Nietigheid/Kwijtschelding door Jan Roodhooft
  • Verbintenissen met een tijdsbepaling/Verbintenissen onder voorwaarde/Rechtsverwerking/Interest/Verjaring door Nancy Peeters

Praktische informatie

Tijdstip

11 december 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl. btw)

255 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Artikel & Commentaar. Verjaring', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

4 punten

Inschrijven | De verjaring - 11/12/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46