Eind 2017 keurde de ministerraad het voorstel voor de hervorming van het huwelijksvermogensrecht goed, en diende een concrete wetsvoorstel in bij het Parlement. Na de hervorming van het erfrecht is nu dus de beurt aan het huwelijksvermogensrecht, dat in lijn met het hervormde erfrecht eveneens vanaf 1 september 2018 een grondige update zal krijgen.

Tijdens deze studienamiddag geeft meester Ann Maelfait een eerste overzicht van de voornaamste hervormingen en hun impact op de 3 huidige huwelijksvermogensstelsels: het wettelijk stelsel, de scheiding van goederen, en het conventioneel gemeenschapsstelsel. Dit alles wordt geplaatst in een ruimer kader van de familiale vermogensplanning anno 2018.

 

Sprekers

ann-maelfait

Meester Ann Maelfait

Advocaat-vennoot , Rivus

Meester Maelfait is vennoot van Rivus en leidt binnen het kantoor de litigation praktijk.

Als advocaat legt Ann Maelfait zich in hoofdzaak toe op de oplossing van familiale conflicten.  Zij is onder meer gespecialiseerd in de vereffening en verdeling van complexe nationale en internationale nalatenschappen.  Daarnaast heeft zij een ruime expertise inzake vereffening- en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding alsook inzake betwistingen over testamenten en schenkingen.  

Verder begeleidt en adviseert Ann Maelfait vermogende cliënten bij hun vermogensplanning en heeft zij een bijzondere expertise in de begeleiding van families en familiale ondernemingen.

Programma

12:45 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Hervormingen van het huwelijksvermogensrecht

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

het-personen-en-familierecht

Het Personen- en Familierecht 2017

Intersentia

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het regelt de identiteit en verwantschappen van personen, als enkeling, als burger en als deelnemer aan familiale en vergelijkbare betrekkingen. Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van personen (Belgen en vreemdelingen, minderjarigen en meerderjarige beschermde personen). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere verwantschapskring. In dit boek wordt het personen- en familierecht in 15 hoofdstukken uitgelegd en verklaard.

Dit boek verschilt van de andere handboeken over het personen- en familierecht. Na een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek, ligt er namelijk ook een nadruk op het recht in context. De huidige rechtstechniek wordt in maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief geplaatst om het inzicht erin te verbeteren.

tendensen_vermogensrecht

Tendensen vermogensrecht 2017

Intersentia

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

familiaal-vermogensrecht-in-essentie

Familiaal vermogensrecht in essentie 2017

Intersentia

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie, die momenteel volop in hervorming is. 

Dit boek wijdt de lezer in deze technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht.

Het vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht. Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geïnteresseerde lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.

Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht is te vinden in het boek Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur, waarvan binnenkort een tweede, volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige bespreking van de regels van het nieuwe erfrecht.

het-onroerend-goed-en-het-huwelijksvermogen

Het onroerend goed en het huwelijksvermogen 2015

Wolters Kluwer

Juristen die met een onroerend goed te maken krijgen in een dossier kunnen vroeg of laat stuiten op implicaties ingegeven door het huwelijksvermogen. Dit boek belicht de verschillende burgerrechtelijke, fiscale en internationaal privaatrechtelijke aspecten van onroerende goederen en het huwelijksvermogen.

In een eerste deel over het primair huwelijksstelsel bespreekt dit boek onder andere de bescherming van de gezinswoning, de bijdrage in de lasten van het huwelijk, dringende en voorlopige maatregelen en de nietigverklaring van bepaalde rechtshandelingen.

In de daaropvolgende delen komen achtereenvolgens de aspecten van secundaire huwelijksstelsels, de overeenkomsten die het wettelijk stelsel wijzigen, het stelsel van bedongen scheiding van goederen en de huwelijksvermogensrechtelijke aspecten van schenkingen en testamentenaan bod.

Er wordt afgesloten met afzonderlijke delen voor de fiscale en de internationaal privaatrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogensrecht.

Praktische informatie

Tijdstip 29 mei 2018 13.30u - 17.00u
Locatie Leuven Faculty Club
Prijs

210 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

FSMA

 

3 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

2 punten voor tussenpersonen bank en beleggingen

 

Attest

IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Inschrijven | De hervormingen van het huwelijksvermogensrecht - 29/05/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30