Tijdens dit webinar wordt de dading nader geanalyseerd, aangezien deze van groot belang is voor de rechtspraktijk. Kenmerkend voor het contract van dading is dat partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen door middel van wederzijdse toegevingen.

Het specifieke van een dading is dat partijen door een dergelijke overeenkomst definitief gebonden zijn, ook wanneer er later zekerheid verkregen wordt over bepaalde elementen die bij het aangaan van de dading als onzeker werden ervaren.

De dading is dus ontegensprekelijk een zeer belangrijke én frequent gehanteerde overeenkomst, waarbij de jurist zich bestendig vragen moet stellen met betrekking tot de geldigheid en de gevolgen van een dergelijk contract.

Daarom is het de bedoeling tijdens dit webinar in het eerste gedeelte enkele aspecten betreffende de dading grondig te bestuderen, omdat de toepassing van de dading een bron van mogelijke discussies kan zijn, waarvan de weerslag verregaande gevolgen heeft.

Programma

12:00 - 14:00
  • Ruimere kader van de vaststellingsovereenkomst
  • Begripsomschrijving
  • Essentiële bestanddelen
  • Onderscheid met aanverwante rechtsfiguren (vergoedingskwijting, afstand van recht, berusting in rechterlijke uitspraak, bindende derdenbeslissing, arbitrageovereenkomst)
  • Geldigheidsvereisten
  • Bewijs
  • Extinctieve werking
  • Declaratieve werking
  • Translatieve werking
  • Ontbinding wegens wanprestatie

Sprekers

alois-van-oevelen
Prof. dr. Aloïs Van Oevelen
Emeritus gewoon hoogleraar, UAntwerpen

Na de voltooiing van zijn rechtenstudie (KU Leuven, 1975) was Aloïs Van Oevelen eerst advocaat bij de balie te Antwerpen (1975-1977) en nadien assistent aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen (1977-1984), waar hij in 1984 promoveerde tot doctor in de rechten op een proefschrift over "De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht" . Dit proefschrift werd bekroond met de Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen 1985 en met de Fernand Collin-Prijs 1988.

In 1984 werd hij aan de Universiteit Antwerpen benoemd tot docent, nadien tot hoofddocent (1992) en vervolgens hoogleraar (1994) en gewoon hoogleraar (1997). Aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen doceert hij thans "Verbintenissenrecht" (tweede bachelor), "Bijzondere overeenkomsten" (derde bachelor) en "Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht" (master).

Aan het Departement en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen oefende hij verschillende beleidsfuncties uit, waaronder die van academisch secretaris (1984-1987), voorzitter van de curriculumcommissie (1993-1997), facultaire coördinator van de onderwijsvisitatie rechten (1995-1996), departements- en faculteitsvoorzitter (1997-2001) en co-voorzitter van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) (2001-2012). Thans is hij onderzoeksleider van de onderzoeksgroep “Rechtshandhaving” (sinds 2009) en voorzitter van de examencommissie van de masteropleiding in de rechten (sinds 2006). Aan de Universiteit Antwerpen is hij voorzitter van de Werkgroep Postacademische Vorming (sinds 2005).

Hij publiceerde verschillende boeken en talrijke wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip 18 september 2019 12.00u - 14.00u
Locatie Webinar U volgt de opleiding op een locatie naar keuze (zoals thuis of op kantoor), waardoor u tijd en verplaatsingskosten uitspaart.
Prijs

115 EUR (excl btw)

 

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-0580/2019-01

IBJ

2 punten

2 uren

1,5 uren

2 punten (aangevraagd)

Extra

Live webinar

U kunt dit webinar enkel live bekijken op opgegeven data.

Inschrijven

U zal worden doorverwezen naar de Opleidingen site van Wolters Kluwer. Hier kan u zich verder inschrijven.

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30

Lees meer