Twintig jaar geleden werd de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van de verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen door de kamer aangenomen.

Tijdens de uiteenzetting worden de krachtlijnen van de procedure uiteengezet, maar worden uiteraard ook de actuele evoluties in kaart gebracht.

Vervolgens wordt de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof toegelicht, die in de loop van de jaren mee vorm gegeven heeft aan deze procedure.

De uiteenzetting is bedoeld voor de rechtspracticus die bij collectieve schuldenregeling betrokken is.

Sprekers

bertel-de-groote

Prof. dr. Bertel De Groote

Hoofddocent, UGent

Hoofddocent

Ghent University (Universiteit Gent)

Faculty of Economics and Business Administration (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

- lecturing (onderwijs)
- legal research (juridisch onderzoek)
- educational management: coordinator "Business Administration" (voorzitter opleidingscommissie "handelswetenschappen")

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Collectieve schuldenregeling

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

collectieve-schuldenregeling-2017

Collectieve schuldenregeling 2017

Intersentia

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

praktische-gids-voor-schuldbemiddelaars

Praktische gids voor schuldbemiddelaars 2013

Wolters Kluwer

Of u nu een toekomstige, een beginnende of een ervaren schuldbemiddelaar bent, met zijn 62 modellen en vele nuttige tips is dit dé leidraad bij collectieve schuldbemiddeling!

Het boek is geschreven door practici en voor practici. Het is geschreven vanuit de praktijk waar de drie auteurs met beide voeten instaan. In de klassieke literatuur worden voor tal van concrete problemen geen pasklare oplossingen gevonden. In dit boek worden echter wel doordachte en praktisch haalbare oplossingen voorgesteld.

Het praktijkgerichte van deze gids belet echter niet dat het ook stevig juridisch onderbouwd is. Moeilijke juridische vragen, waarover totnogtoe niet of nauwelijks werd geschreven, worden niet uit de weg gegaan. Ook notarissen, gerechtsdeurwaarders, belastingsontvangers en vele andere professionels (zoals bv OCMW-medewerkers) die met collectieve schuldbemiddeling worden geconfronteerd, zullen in dit boek zeker hun gading vinden!

Nieuwigheden in deze editie:

  • Verwerking van alle bepalingen van de wet van 26 maart 2012;
  • Idem van de wet van 14 januari 2013;
  • Idem rechtspraak Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie;
  • Toevoeging van vele onuitgegeven rechtspraak van de Arbeidshoven.

In de 62 modellen zijn niet alleen cijfers aangepast doch is uiteraard ook de inhoud aangepast.  De beide voormelde wetswijzigingen hebben een invloed op de inhoud, bijvoorbeeld van een jaarlijks verslag, de aanzuiveringsregelingen enz.  

Er wordt beschreven welke initiatieven de schuldbemiddelaar moet nemen bij aanvang van de regeling, welke brieven hij moet versturen; welke termijnen en agendapunten belangrijk zijn, bijvoorbeeld ook heel gedetailleerd hoe een aanzuiveringsregeling moet opgesteld worden, welke inhoud er kan, laat staan er moet in vermeld zijn enz. Men leert ook een kostenstaat opstellen.

Anderzijds is het boek ook een werkinstrument voor de ervaren schuldbemiddelaar gezien het enerzijds aangepast is aan de twee grondige wetswijzigingen en anderzijds ook de meest recente rechtspraak weergeeft m.b.t. een reeks betwistingen.

Praktische informatie

Tijdstip

28 november 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde.
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Inschrijven | Collectieve schuldenregeling - 28/11/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30