Steeds meer mensen hebben te maken met een overmatige schuldenlast. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

De procedure geldt enkel voor niet-handelaars en heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen twee belangen: ze geeft de schuldenaar de kans om naar zijn vermogen de schuldeisers te voldoen, en biedt tegelijkertijd een waarborg op een menswaardig bestaan.

De procedure van de Collectieve Schuldenregeling is ondertussen 20 jaar "jong".

Tijdens deze studienamiddag zal onze spreker, prof. Bertel De Groote aan de hand van een selectie uit rechtspraak van de ‘hoogste’ rechtscolleges, deze procedure 'verkennen' en de discussiepunten bij de toepassing blootleggen.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Collectieve schuldenregeling

Volgende topics zullen o.m., en aan de hand van de recente rechtspraak nader toegelicht worden:

 • Kosteloos karakter zekerheidsstelling
 • Bevrijding bij zekerheidsstelling
 • Hoofdelijke medeschuldenaar
 • Aangifteplicht & aangifte
 • Gevolgen toelaatbaarverklaring borg
 • Toelaatbaarheidsvoorwaarden
 • Verkoop naakte eigendom
 • Onroerend goed & toelaatbaarheid
 • Herroeping - verdeling bemiddelingsrekening
 • Bemiddelingsrekening
 • Toelaatbaarheid wachttermijn
 • Toelaatbaarheid - bevoegdheden van de schuldenaar
 • Kwijtschelding onderhoudsbijdrage
 • Kwijtschelding penale boete
 • Wachtperiode
 • Toelaatbaarverklaring
 • Niet-kwijtscheldbare schulden
 • Schuldvergelijking
 • ...

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

bertel-de-groote
Prof. dr. Bertel De Groote
Hoofddocent, UGent

Hoofddocent

Ghent University (Universiteit Gent)

Faculty of Economics and Business Administration (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

- lecturing (onderwijs)
- legal research (juridisch onderzoek)
- educational management: coordinator "Business Administration" (voorzitter opleidingscommissie "handelswetenschappen")

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

30 januari 2019

13.30u - 17.30u

Locatie

Kontich

De Jachthoorn

Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde.
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

collectieve-schuldenregeling-2017
Collectieve schuldenregeling 2017
Intersentia

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

Lees meer
praktische-gids-voor-schuldbemiddelaars
Praktische gids voor schuldbemiddelaars 2013
Wolters Kluwer

Of u nu een toekomstige, een beginnende of een ervaren schuldbemiddelaar bent, met zijn 62 modellen en vele nuttige tips is dit dé leidraad bij collectieve schuldbemiddeling!

Het boek is geschreven door practici en voor practici. Het is geschreven vanuit de praktijk waar de drie auteurs met beide voeten instaan. In de klassieke literatuur worden voor tal van concrete problemen geen pasklare oplossingen gevonden. In dit boek worden echter wel doordachte en praktisch haalbare oplossingen voorgesteld.

Het praktijkgerichte van deze gids belet echter niet dat het ook stevig juridisch onderbouwd is. Moeilijke juridische vragen, waarover totnogtoe niet of nauwelijks werd geschreven, worden niet uit de weg gegaan. Ook notarissen, gerechtsdeurwaarders, belastingsontvangers en vele andere professionels (zoals bv OCMW-medewerkers) die met collectieve schuldbemiddeling worden geconfronteerd, zullen in dit boek zeker hun gading vinden!

Nieuwigheden in deze editie:

 • Verwerking van alle bepalingen van de wet van 26 maart 2012;
 • Idem van de wet van 14 januari 2013;
 • Idem rechtspraak Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie;
 • Toevoeging van vele onuitgegeven rechtspraak van de Arbeidshoven.

In de 62 modellen zijn niet alleen cijfers aangepast doch is uiteraard ook de inhoud aangepast.  De beide voormelde wetswijzigingen hebben een invloed op de inhoud, bijvoorbeeld van een jaarlijks verslag, de aanzuiveringsregelingen enz.  

Er wordt beschreven welke initiatieven de schuldbemiddelaar moet nemen bij aanvang van de regeling, welke brieven hij moet versturen; welke termijnen en agendapunten belangrijk zijn, bijvoorbeeld ook heel gedetailleerd hoe een aanzuiveringsregeling moet opgesteld worden, welke inhoud er kan, laat staan er moet in vermeld zijn enz. Men leert ook een kostenstaat opstellen.

Anderzijds is het boek ook een werkinstrument voor de ervaren schuldbemiddelaar gezien het enerzijds aangepast is aan de twee grondige wetswijzigingen en anderzijds ook de meest recente rechtspraak weergeeft m.b.t. een reeks betwistingen.

Lees meer
een-kritische-blik-op-zekerheden-prijsregulering-en-ontslag-2016
Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag 2016
Intersentia

Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent:
Joke Baeck (UGent) analyseert de wet die het zekerhedenrecht hervormt.
Piet François (bedrijfsjurist BNP Paribas Fortis) stelt de vraag of die wet wel nodig was en niet meer problemen creëert dan ze oplost.
Philippe Lambrecht en Erik Peetermans (VBO) analyseren de instrumenten van prijsregulering in het Wetboek Economisch Recht.
Ludo Cornelis (VUB) vraagt zich af of er nog iets overblijft van rechterlijke controle op excessieve prijzen.
Willy Van Eeckhoutte (UGent) analyseert ten slotte de ins en outs van het ontslagrecht, dat met CAO nr. 109 grondig werd hervormd.

Lees meer
de-hervorming-van-de-roerende-zakelijke-zekerheden-2013
De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden 2013
Wolters Kluwer

De wet van 24 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, levert een fundamentele hervorming op van het pandrecht. De nieuwe wet beantwoordt nu aan de geldende moderne en internationaal erkende standaarden. De inwerkingtreding ervan is bepaald op 1 december 2014.

Een modernisering was dringend noodzakelijk. Het vereiste van de buitenbezitstelling van de goederen werd afgeschaft en vervangen door een publiciteitsregime voor pandrechten. Bovendien werden de regels betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen vereenvoudigd en coherent gemaakt.

De zwaartepunten van deze hervorming kunnen als volgt worden samengevat:

- het pand wordt een consensuele overeenkomst;

- de tegenwerpelijkheid van het pand wordt gerealiseerd door hetzij registratie, hetzij buitenbezitstelling;

- het eigendomsvoorbehoud wordt veralgemeend geregeld in het BW;

- het retentierecht wordt eveneens wettelijk geregeld en verschaft een voorrecht;

- de zekerheidstrust wordt ingevoerd;

- de uitwinning van pandrechten wordt gemoderniseerd: in beginsel wordt zij conventioneel en buitengerechtelijk en alle procedures worden gecentraliseerd bij de beslagrechter.

Deze uitgave bevat ook telkens een vergelijking tussen het oude en het nieuwe recht. Kortom, dit boek is een onmisbaar instrument om vertrouwd te raken met het nieuwe recht.

Lees meer

Inschrijven | Collectieve schuldenregeling - 30/01/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer