Vandaag de dag leven we meer en meer samen met buren. We wonen steeds dichter op mekaar. Burenrelaties worden intenser en meer divers. Het is dus noodzakelijk dat burenrelaties op een duidelijke manier worden geregeld, wat geschillen of burenhinder moet voorkomen.

De doctrine vindt haar oorsprong in de Cassatiearresten van 1960 (de zgn. schoorsteen- en kanaalarresten) en vormt een klassiek voorbeeld van de foutloze of objectieve aansprakelijkheid.

Maar bij de hervorming van het goederenrecht krijgen burenrelaties een prominente plek en wordt de mogelijkheid gecreëerd om preventief op te treden bij risico op ernstige burenhinder.  

Tijdens deze studienamiddag zal de spreker de impact van het nieuw goederenrecht bij burenhinder behandelen en daarnaast zal hij tevens een aantal praktische cases toelichten.

Sprekers

bart-van-baeveghem

Meester Bart Van Baeveghem

advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem -De Boeck (Netwerk Synergylaw)

Als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht (sinds 2003)

Publiceert in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier) en Wet en Duiding Vastgoed (Larcier).

Regelmatige spreker op diverse juridische lezingen en studiedagen (o.a. voor CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA) en docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

Burenhinder

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

erfpacht-en-opstal-2017

Erfpacht en opstal 2017

Intersentia

Erfpacht en opstal zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk. Zij bieden immers als meest omvattend zakelijk recht c.q. als uitzondering op de onroerende natrekking tal van mogelijkheden en opportuniteiten. Een goede kennis van deze rechtsfiguren is dan ook erg belangrijk.

In dit naslagwerk geven specialisten ter zake een overzicht van diverse actuele facetten van erfpacht en opstal. M. Muylle en S. Snaet behandelen de beginselen en aandachtspunten. S. Van Garsse en M. Lernout bespreken de knelpunten bij erfpacht- en opstalconstructies waarbij de overheid betrokken is (o.m. mogelijkheden, bijzondere pijnpunten en valkuilen). A. Lemmerling en B. Fryns belichten de bijzonderheden en opportuniteiten voor het geval één of meer vennootschappen betrokken zijn (bv. ontbindende voorwaarde i.g.v. insolventie, stemrechten, zekerheden etc.). De problematiek van accessoire opstalrechten (die een gevolg kunnen zijn van de bouwbevoegdheid van een titularis van een genotsrecht, zoals een huur, concessie, vruchtgebruik, erfpacht), waarover recent belangwekkende hoogste rechtspraak is gewezen, wordt grondig behandeld door D. Michiels (bv. vergoedingsregeling, wegruimingsrecht, overdracht, beschikkingsbevoegdheid, modalisering).
Vervolgens bespreken N. Carette en Ch. Willemot topics inzake erfpacht en opstal bij bouwpromotie, met onder meer aandacht voor enkele recente technieken en de verhouding met o.m. appartementsmede-eigendom en de Wet Breyne. R. Barbaix en L. Wuyts analyseren de aandachtspunten en mogelijkheden van erfpacht en opstal in de familiaalvermogensrechtelijke context. Tot slot – maar niet onbelangrijk – behandelen B. Peeters en R. Smet de fiscale gevolgen van de beëindiging van erfpacht en opstal.

Dit onmisbare verzamelwerk richt zich tot notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsdiensten, fiscalisten en boekhouders, vastgoedmakelaars, landmeters en vastgoedexperten.

goederenrecht

Goederenrecht 2017

Die Keure

Goederen- of zakenrecht: deze materie wordt doorgaans niet als ‘blits’ aangevoeld. Toch is het belangrijk voor alle burgers dat het recht hun relatie tot hun vermogen op een behoorlijke wijze regelt. Dit vermogen draagt immers in heel belangrijke mate bij tot hun levenskwaliteit.

De auteur, die naast notaris ook hoogleraar Goederenrecht is aan de Universiteit Gent, tracht in een bevattelijke taal, met een persoonlijke structuur en met eigenzinnige beperkte verwijzingen in voetnoten, al wie interesse ervoor heeft, wegwijs te maken in het goederenrecht. Goederenrecht bevat zowel de essentie, met speciale aandacht voor de meest recente nieuwigheden zoals het pandrecht, als een uitgebreide opfrissing van uw bestaande kennis.

vastgoedzakboekje-2017

Vastgoedzakboekje 2018

Wolters Kluwer

Dit zakboekje is een handige en veilige leidraad. Zowel voor de professional, die zijn cliënt zo correct mogelijk moet inlichten als voor de vrijwilliger, resp. de hulpverlener, die met een concrete vraag wordt geconfronteerd. Maar ook voor de particulier, die zijn rechten en verplichtingen in zijn woonsituatie wil kennen. Voor wie nog dieper wil graven, wordt er verwezen naar de bibliografie die per hoofdstuk wordt weergegeven.

De formule van de zakboekjes vertoont het belangrijke voordeel dat snel en op periodieke basis kan worden in gespeeld op wijzigingen in de reglementering. Voor bepaalde takken van de reglementing m.b.t. wonen is dit geen overbodige luxe. Vooral de premiereglementeringen wordt soms meer dan éénmaal per jaar gewijzigd.

De informatie is zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd. Alle onderwerpen zijn immers gerangschikt volgens thema en waar nodig verduidelijkt met interpretaties en rechtspraak. 

de-exclusiviteit-van-het-eigendomsrecht

Exclusiviteit van het eigendomsrecht 2016

Intersentia

Exclusiviteit is één van de wezenskenmerken van het eigendomsrecht: slechts één persoon kan de volheid van bevoegdheden over een zaak uitoefenen. In de praktijk gebeurt het echter vaak dat verschillende personen eigendomsaanspraken doen gelden op eenzelfde zaak.

In dit boek wordt de exclusiviteit voor het eerst uitdrukkelijk in verband gebracht met de elasticiteit van het eigendomsrecht, of dus de mogelijkheid voor de eigenaar om de volle eigenaarsbevoegdheden (terug) te verkrijgen. Deze analyse biedt een nieuwe kijk op tal van voor de praktijk belangrijke rechtsfiguren: de kwaliteitsrekening, het eigendomsvoorbehoud, de eigendomsoverdracht tot zekerheid, het restlegaat, aanwas en tontine, enz. 

Daarnaast wordt ook de trust uitvoerig bestudeerd, waarbij de auteur de klassieke civielrechtelijke bezwaren, vooral omwille van de vermeende eigendomssplitsing, ontkracht. Andere tendensen zoals de opmars van een socialer (gedeeld) eigendomsbegrip en de evolutie richting eeuwigdurende gebruiksrechten worden eveneens aan het exclusiviteitsbeginsel getoetst. 

De auteur zet nieuwe bakens uit voor een fundamenteel concept van ons vermogensrecht met de nodige aandacht voor de toepassing in de dagelijkse rechtspraktijk en biedt zo nieuwe mogelijkheden aan rechtspractici. 

Over de auteur
Dr. Dorothy Gruyaert is advocate aan de balie van Kortrijk en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven. In mei 2016 behaalde zij er de graad van doctor in de rechten. Zij publiceert regelmatig over het vermogensrecht en werkt geregeld mee aan studiedagen.

Praktische informatie

Tijdstip

13 november 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Sint-Niklaas Hotel Serwir
Prijs

205 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

IBR

IAB-B0458-2016/01

BIV

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

3,5 uren (aangevraagd)

Inschrijven | Burenhinder - 13/11/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30