Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht is van groot belang voor de rechtspraktijk. Om die reden is een bestendige update een must.

Professor Van Oevelen zal tijdens de eerste sessie aan de hand van de rechtspraak van hoofdzakelijk het Hof van Cassatie een overzicht geven van de recente ontwikkelingen in het domein van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.

Tijdens de tweede sessie zal meester Verhoeven de problematiek van de samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen toelichten. Daarnaast zal hij tevens een licht werpen op het voorontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:00

 • Sessie 1: Recente rechtspraak inzake buitencontractuele aansprakelijkheid (Prof. dr. A. Van Oevelen)

   

        Volgende items komen aan bod:

  • aansprakelijkheid voor eigen daad
  • aansprakelijkheid voor andermans daad
  • aansprakelijkheid voor zaken, dieren en gebouwen
  • het schadevereiste
  • het oorzakelijk verband
  • de schadeloosstelling
  • de contractuele regeling van de aansprakelijkheid (exoneratiebedingen)

   

  Sessie 2: Samenloop tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid - een blik op het voorontwerp buitencontractuele aansprakelijkheid (dr. Verhoeven)

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

aloi-svanoevelen
prof. dr. Aloïs Van Oevelen
emeritus gewoon hoogleraar , UAntwerpen

emeritus gewoon hoogleraar UAntwerpen 

Lees meer
dimitri-verhoeven
dr. Dimitri Verhoeven
advocaat Schoups, docent UAntwerpen

Dimitri Verhoeven behaalde zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen in 2012. Vervolgens werkte Dimitri enkele jaren als navorser aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in juni 2017 promoveerde met een proefschrift over het onderwerp “Productveiligheid en productaansprakelijkheid”.

Hij is sinds januari 2017 ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Dimitri heeft het kantoor Schoups vervoegd in 2017, waar hij voornamelijk werkzaam is in de vakgroepen Privaat bouwrecht, Overheidsopdrachten & PPS en Verzekeringsrecht.

Hij is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

27 maart 2020

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

201 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

de-hervorming-van-het-buitencontractueel-aansprakelijkheidsrecht-2019
De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht 2019
Die Keure

Dit boek bevat de laatste versie van het ontwerp tot hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, opgesteld door de gelijknamige commissie ingesteld door minister Koen Geens in het kader van zijn project “De hercodificatie van de basiswetgeving”. De hier gepubliceerde tekst verschilt in meerdere opzichten van eerdere versies verschenen op de website van de FOD Justitie naar aanleiding van de publieke consultatie over de voorstellen van de commissie.

Het ontwerp beoogt in de eerste plaats een toegankelijke en correct geformuleerde synthese te zijn van het gemene buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. De zes artikelen die het huidige Burgerlijk Wetboek hieraan wijdt, geven immers geen correct beeld meer.

De commissie stelt ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen voor aan het huidige recht. Deze betreffen onder meer de

 • Samenloop van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • Het subjectief element in de foutaansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van en voor minderjarigen en voor personen onder toezicht

De regels over het oorzakelijk verband en over de schade en het schadeherstel worden uitgebreid omschreven, met belangrijke nieuwe accenten:

 • Bij verlies van een kans en in bepaalde gevallen van alternatieve aansprakelijkheid is er een proportionele aansprakelijkheid;
 • Bij bepaalde opzettelijke inbreuken kan de benadeelde een stuk van de winst terugvorderen;
 • De mogelijkheid op herstel in natura of een bevel of verbod krijgt een wettelijke basis, evenals de voorwaarden waaronder een rente eerder dan een kapitaal kan worden toegekend en waaronder een aanvullende vergoeding mogelijk is bij nieuwe schade of bij verergering van de schade;
 • Er wordt een foutloze aansprakelijkheid voorzien voor lichamelijke schade veroorzaakt door nader te identificeren bijzonder gevaarlijke activiteiten.

Na de val van de regering-Michel werd het ontwerp niet meer voorgelegd aan de Ministerraad of de Raad van State. Het ontwerp is wel van aanzienlijk belang voor de verdere ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer
de-contractuele-fout-2019
De contractuele fout 2019
Die Keure

De contractuele fout is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks van kwaliteitsvolle proefschriften, die onder meer gaan over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en de begroting van de schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. Die inhaalbeweging wordt in dit boek voortgezet.

Experts uit de juridische praktijk en de academische wereld laten hier hun licht schijnen over verscheidene facetten van de contractuele fout. Enerzijds wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante leerstukken die verband houden met de contractuele fout.

Lees meer
x-overeenkomsten-deel-2-bijzondere-overeenkomsten
X Overeenkomsten deel 2 Bijzondere Overeenkomsten 2017
Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur :

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod :

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving
Lees meer

Inschrijven | Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht - 27/03/2020

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer