Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust. Indien de rechter aan het einde van een procedure nog steeds twijfelt over een bepaald feit, zal hij de partij die het bewijsrisico draagt, in het ongelijk stellen.

Nu zijn er situaties denkbaar waarin een partij er niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood.

Die situaties van bewijsnood vormen het uitgangspunt van dit seminarie.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

- De bewijsprincipes

  • Algemene regels van art. 1315 BW en 870 Ger.W.
  • Bewijslast bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

- Het probleem van bewijsnood

- Klassieke rechterlijke bewijsmechanismen

  • Bewijsmedewerkingsplichten
  • Onderzoeksmaatregelen, met nadruk op overlegging van stukken en deskundigenonderzoek
  • Feitelijke vermoedens

- Alternatieve rechterlijke bewijsmechanismen

  • Verlaging van de bewijsstandaard
  • Omkering van de bewijslast

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

wannes-vandenbussche
Meester Wannes Vandenbussche
Advocaat Linklaters, Plaatsvervangend docent KULeuven

Wannes Vandenbussche (1989) studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). Hij behaalde in juli 2012 zijn diploma in de Joint Research Master van de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg (magna cum laude). 

Wannes was tussen september 2012 en augustus 2017 voltijds verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven, eerst als onderzoeks- en onderwijsassistent (AAP) en nadien als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Hij vervulde onderwijstaken aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt (in het aansprakelijkheids-, bewijs- en verbintenissenrecht). Wannes was lid van diverse raden en besturen, zowel facultair (Faculteitsbestuur, Faculteitsraad en POC Rechten) als universitair (Academische Raad, Universiteitsraad en Groepsbestuur Humane Wetenschappen). In het kader van zijn doctoraal onderzoek deed hij onderzoeksverblijven aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit van Utrecht, aan de Université de Genève, aan het Max Planck Institute for Procedural Law in Luxemburg en aan de Université d’Aix-Marseille.

In mei 2017 verdedigde hij zijn proefschrift over bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, onder de wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Ilse Samoy (promotor) en prof. dr. Benoit Allemeersch (co-promotor). Nadien was hij gedurende één jaar aangesteld als associate research scholar (B.A.E.F. & Fulbright scholar) aan Yale Law School, waar hij werkte aan een postdoctoraal onderzoeksproject over de rol van verontschuldigingen in de burgerlijke procedure. 

Sinds september 2018 is hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel in de Dispute Resolution Practice van Linklaters. Gedurende het academiejaar 2018-19 doceert hij als plaatsvervangend docent het aanvullende keuzevak bewijsrecht in de master rechten te Leuven. Wannes is redactielid van het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht en de redacteur procesrecht van het Nieuw Juridisch Weekblad. Hij is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

23 mei 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

199 EUR (excl. btw)

350 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Bewijs en onrechtmatige daad', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3 uren

3,5 uren

3,5 uren

Attest

IGO

Deze opleiding is door het IGO erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. 
OPGELET: Personen van de rechterlijke organisatie die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen!
Vervanging door een collega is toegestaan.

Gerelateerde boeken

bewijs-en-onrechtmatige-daad-2017
Bewijs en onrechtmatige daad
Intersentia

Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust. Indien de rechter aan het einde van een procedure nog steeds twijfelt over een bepaald feit, zal hij de partij die het bewijsrisico draagt, in het ongelijk stellen. Nu zijn er situaties denkbaar waarin een partij er niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood. Die situaties van bewijsnood vormen het uitgangspunt van dit boek. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit het domein van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad illustreert het boek hoe diep dit fenomeen ingeworteld zit in ons rechtssysteem. Toch blijft de opzet niet beperkt tot een bewustmaking en conceptualisering. Er is ook een ruime aandacht voor oplossingen. Zo biedt het boek een vernieuwende kijk op tal van mechanismen die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse rechtspraktijk (zoals de bewijsmedewerkingsplichten, de onderzoeksmaatregelen en de vermoedens). Verder biedt het de rechtspractici ook de mogelijkheid om onontgonnen paden te betreden. Het zet de bakens uit voor de
introductie van een aantal nieuwe rechtsfiguren in het Belgische rechtssysteem (zoals de verlaging van de bewijsstandaard en de omkering van het bewijsrisico). 

Wannes Vandenbussche promoveerde in 2017 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Voordien was hij als FWO-aspirant verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in aansprakelijkheidsrecht, bewijsrecht en geschillenbeslechting.

Lees meer

Inschrijven | Bewijs en onrechtmatige daad - 23/05/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer