De wet van 21 december 2018 heeft de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd die betrekking hebben tot de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen.

Tijdens dit seminarie zorgt de spreker ervoor dat u volledig up-to-date bent met alle wijzigingen en worden alle nieuwe items waaraan de practicus niet kan voorbij gaan, op een rijtje gezet.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

 1. Algemeen: Audit Hoge Raad voor Justitie
 1. Vaststelling audit
 2. Succesfactoren
 3. Besluit
 1. MAATWERK
 1. Algemeen
 2. Buitengerechtelijk/ Gerechtelijk
 3. De persoon van de bewindvoerder: op maat

                    * algemeen

                    * Verwachtingen van de bewindvoerder

 1. Controle op maat

                   * Welke controle?

                    * Tools

                          - Centraal Register voor de bescherming van de personen uitgediept: JUST ON WEB

                          -  Mach(kit’n)

                    * Info voor de Vredegerechten

 

 1. Werking op maat van de beschermde persoon

         * Algemeen

         * Hoe?

         * Bijstand/ vertegenwoordiging

         * Handelingen m.b.t. de goederen

         * Handelingen m.b.t. de persoon

         * Handelingen niet vatbaar voor vertegenwoordiging

         * Bijzondere machtigingen

         * Nietigheden

 1. De werking van Biddit en het bewind
 2. De vertrouwenspersoon: op maat
 3. Collectieve schuldenregeling en bewind
 4. Besluit

 

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

schuldbemiddelaar-sara-aelbrecht-sint-niklaas-beveren-waasmunster-lokeren-lochristi
Meester Sara Aelbrecht
Advocaat - Bewindvoerder - Schuldbemiddelaar

Sara Aelbrecht is sinds meer dan 15 jaar een expert-schuldbemiddelaar. Zij wordt voornamelijk aangesteld door de schuldbemiddelingsrechtbanken van de afdeling Gent en Sint-Niklaas.

Haar kantoor is gespecialiseerd in gerechtelijke mandaten, waaronder dit van schuldbemiddelaar, bewindvoerder en curator in faillissementen. Voor haar staat, in deze dossiers, de mens centraal.

Zij streeft naar een snelle, open en persoonlijke aanpak.

 

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

 19 december 2019

13.30u - 17.30u
Locatie Elewijt

Elewijt Center

Prijs

205 EUR (excl. btw)

315 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Incl. het boek 'Bewind en zorgvolmachten 2019', documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

4 punten

3 uren (aangevraagd)

Gerelateerde boeken

bewind-en-zorgvolmachten-anno-2019
Bewind en zorgvolmachten 2019
Wolters Kluwer

 Dit boek behandelt de wetgeving inzake bewind en zorgvolmachten anno 2019 en bevat:

 • Een samenvatting van de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming en het bewind na de vele kleine reparaties en wijzigingen en de hervorming ervan bij de wet van 21 december 2018 en de wet van 10 maart 2019;
 • Een overzicht van de structuur van het eengemaakte statuut met korte toelichting aan de hand van trefwoorden;
 • Een artikelsgewijze bespreking van de aangepaste wetgeving;
 • Een gecoördineerde wettekst van de basisartikelen en alle bepalingen die in het licht van het nieuwe statuut werden aangepast en die relevant zijn voor de dagelijkse praktijk alsook het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen van 13 januari 2000.

Uw pluspunten:

 • Inzicht verwerven in de complexe en omvangrijke materie van de wilsonbekwamen
 • Volledig en geactualiseerd overzicht van de wetsbepalingen m.b.t. de beschermingsstatuten
 • Hulp bij de toepassing van de wet in het licht van de geest ervan
 • Snel terugvinden van het juiste artikel voor een antwoord op uw vraag

 

 

Lees meer
bewind-2-0
Bewind 2.0 2019
Intersentia

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid was een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen. Na meer dan vier jaar toepassing van deze wet in de praktijk waren er een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen en bleken de verschillende procedures niet altijd werkbaar.

Thans heeft de wet van 21 december 2018 vernieuwingen aangebracht aan de buitengerechtelijke beschermingsmogelijkheden en tevens de bescherming van meerderjarige onbekwamen in het Burgerlijk Wetboek verfijnd. Er is voorzien in een volledig nieuwe, eenvormige procedure voor alle mogelijke procedures tot instelling van een bewind en voor iedere procedure tijdens de bewindvoering. 

Dit boek geeft een artikelsgewijze commentaar bij alle door de wet van 21 december 2018 gewijzigde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek aangaande buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen. Tevens is een volledig gecoördineerde wettekst bijgevoegd van alle bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van meerderjarige onbekwamen. 

Dirk Scheers is vrederechter te Kontich en lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijnhogeschool te Antwerpen. Hij heeft talrijke publicaties verzorgd over het gerechtelijk recht.

Constantijn Scheers is advocaat te Antwerpen en professioneel bewindvoerder. Hij heeft eerder over rechterlijke beschermingsmaatregelen gepubliceerd.

Lees meer
de-vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon 2019
Larcier

Het enige werk met exclusieve focus op de figuur van de vertrouwenspersoon!

 

De rol van de vertrouwenspersoon voor beschermde personen onder bewind werd opnieuw opgewaardeerd door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid. 
De hervorming had tot doel de aanwijzing van een vertrouwenspersoon uit de sociale omgeving van de beschermde persoon onder bewind te stimuleren.

Het werk bevat een diepgaande analyse van de nieuwe regels m.b.t. het statuut en de opdrachten van de vertrouwenspersoon voor de beschermde persoon onder bewind.

Daarnaast is het zo dat er momenteel in meerdere wetten een figuur van de vertrouwenspersoon is verankerd, namelijk in de wet patiëntenrechten, de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, de euthanasiewet en de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Dit leidt tot verwarring aangezien de figuur van de vertrouwenspersoon in elk van deze persoonsrechtelijke aangelegenheden verschillend wordt geregeld.

Het werk legt dan ook figuur van  de vertrouwenspersoon voor de beschermde persoon onder bewind  naast het statuut en de opdrachten van de figuur van de vertrouwenspersoon in andere persoonsrechtelijke aangelegenheden, die eveneens kritisch worden geanalyseerd.

Lees meer
familiaal-vermogensrecht-in-essentie-2018
Familiaal vermogensrecht in essentie 2018
Intersentia

Deze nieuwe editie van het boek wijdt de lezer in de technische materie van het familiaal vermogensrecht met een bespreking van de basisprincipes, onder andere van het nieuwe erfrecht. Het boek vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.

Lees meer

Inschrijven | Actualia Bewind - 19/12/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer