Tijdens deze studienamiddag wordt een grondige update en stand van zaken gegeven van het verzekeringscontractenrecht. Enerzijds wordt hierbij ingegaan op de recente kleine en grote wijzigingen op wetgevend vlak, en anderzijds wordt een helder overzicht gegeven van de meest relevante recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof, die wordt nader toegelicht aan de hand van bijdragen uit de rechtsleer.

 

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:00

Volgende items komen aan bod:

 

·         Update op wetgevend vlak, met bijzondere aandacht voor:

-          Rechtsbijstandsverzekering

-          Recente wijzigingen aan verzekeringscontractenrecht en deel 4 Wet Verzekeringen

-          Bouwsector en verzekeringen

-          Wijzigingen aan de WAM-wet

-          Omzetting van IDD: (nieuwe) tussenpersonen

-          Wet tot wijziging van Wetboek Economisch Recht in B2B relaties en impact op verzekeringen

 ·         Actualia rechtspraak, met  bijzondere aandacht voor specifiek verzekeringsrechtelijke vraagstukken zoals subrogatie, verhaalsrecht, verjaring, risicoverzwaring, opzet, … 

 

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

sandra_lodewijckx
meester Sandra Lodewijckx
advocaat, Lydian

Sandra Lodewijckx is a Partner of our Commercial and Dispute Resolution practices and heads our Insurance and Reinsurance Team.

Before she became a lawyer, she worked for six year in an insurance company (ING Insurance, now Vivium). Thus she has experience from within an insurance company as well as from the legal perspective, which gives her a unique view and understanding of the sector. We say ‘unique’ because no other law firm has that kind of experience in house. Furthermore, she has a degree from the Münchener Rück (Munich, Germany) in Technical Risks.

She is specialised in insurance law, liability issues and pensions law. She assists Belgian and international (re)insurance companies, professional organizations, mutual societies and insurance intermediaries with all insurance-related issues.

She advises and litigates in the fields of life and non-life insurance, distribution of insurance products including new distribution forms, regulatory, compliance and corporate governance, reinsurance, corporate insurance and transfer of portfolios, the development of new insurance products and review of policy wording and premium insurance tax.

She has particular knowledge of the IDD-legislation, in which she has advised numerous Belgian and international insurers.

Her combined knowledge of insurance and pensions makes her also a unique presence on the Belgian market.

Sandra is also a trusted advisor to the legal counsel and the management committee of several insurance companies. Sandra maintains very good contact with insurers, actuaries, academics, insurers’ associations and control authorities.

Sandra is a member of the Antwerp Insurance Club, the Belgian Association of Insurance Lawyers (AJA) and of the Royal Association of the Belgian Insurers (CRAB/ KKVB). She is also a member of the Belgian Pension Lawyers Association (BePLA) and a Member of the Board of Directors of the pension fund for lawyers, bailiffs and other independents (Voorzorgskas OFP). Sandra is also a member of the steering group of the Antwerp Liability Law and Insurance Chair (ALLIC) of the University of Antwerp. Sandra gives various lessons in insurance to University students in the context of this membership. She is finally a member of Women’s Law Network (WLN) and of the Belgian section of the International Insurance Law Association (AIDA). 

She is in demand as a speaker on insurance and has written several articles on the subject, including on the subject of the introduction of class actions in the Belgian legal system. Sandra regularly conducts in-house courses.

Sandra is mentioned in the Guide to the World's Leading Insurance and Reinsurance Lawyers as one of the outstanding practitioners in this field in Belgium.

Lees meer
tine-meurs
meester Tine Meurs
advocaat, Lydian

.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

19 december 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Groot-Bijgaarden Waerboom
Prijs

201 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

Instituut voor Bedrijfsjuristen

4 punten

 

3,5 uren

3,5 uren

4 punten (gelieve uw IBJ-lidnummer te vermelden bij inschrijving)

Gerelateerde boeken

wetgeving-verzekeringen-2020
Wetgeving verzekeringen 2020
Wolters Kluwer

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld.

De structuur maakt Wetgeving Verzekeringen uniek:
• De wetgeving is gerangschikt volgens trefwoorden wat uw opzoekwerk vereenvoudigt, want ook zonder publicatiedatum vindt u de toepasselijke wetgeving snel terug.
• Het trefwoorden- en het chronologische register helpen u bij het opsporen van minder gekende wetsbepalingen.

Nieuw in deze editie

  • Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
  • Richtlijn nr. 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV's)
  • Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijke persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers
  • Reglement van 24 april 2015 op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (artikel 11, lid 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965)


In dit boek wordt nagegaan of de situaties die klassiek aan de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht. Als deze situaties door de overmachtsleer kunnen worden gevat, heeft het geen zin meer om – zoals auteurs vaak doen – een afzonderlijke imprevisieleer uit te werken. In het onderzoek komt aan bod het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), naast de overige toepassingsvoorwaarden die de twee leerstukken delen en de rechtsgevolgen van elk van beide leerstukken.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Michaël de Potter de ten Broeck op 23 augustus 2016 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent. Naast zijn voltijdse activiteit als juridisch adviseur, is de auteur op heden als vrijwillig medewerker verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Universiteit Gent. Hij is ook lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht (‘CVR’).

Lees meer
ess-wetboeken-verzekeringen-larcier
Essentiële wetboeken Verzekeringen 2019
Larcier

Dit wetboek bundelt de basis- en meest relevante wetgeving inzake verzekeringsrecht, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs.

Dergelijk wetboek drong zich op omdat het voor de praktizijn en de student, die met een verzekeringsrechtelijk vraagstuk geconfronteerd wordt, vaak niet eenvoudig is de toepasselijke wetgeving terug te vinden. De verzekeringswetgeving ligt immers wijd verspreid in het burgerlijk wetboek, het wetboek van economisch recht, een aantal 

basiswetten en vele andere specifieke wettelijke en reglementaire teksten.

 

Het opzet van dit wetboek bestaat erin de practici (magistraten, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en ambtenaren) en studenten een geactualiseerde verzekeringscodex ter beschikking te stellen.

Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik

 

De teksten zijn bijgewerkt tot B.S. 15 juli 2019

Lees meer
handboek-bijzondere-gereglementeerde-verzekeringscontracten-2019
Handboek bijzondere gereglementeerde verzekeringscontracten 2019
Intersentia

De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, die verband houden met het privéleven van een verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk:
– de brandverzekering, uiteraard met inbegrip van de verplichte natuurrampendekking,
– de gezinsaansprakelijkheidsverzekering of familiale verzekering,
– de motorrijtuigenverzekering,
– de levensverzekering,
– de rechtsbijstandsverzekering.

In dit up-to-date boek komen de uitgebreide ervaring die de auteur als advocaat en als gedelegeerd bestuurder van Assuralia heeft opgebouwd en zijn wetenschappelijke expertise perfect samen.

De duidelijke structuur, de accurate commentaar en het uitgebreide trefwoordenregister maken van dit meest actuele handboek verzekeringsrecht niet alleen een betrouwbaar referentiewerk voor alle verzekeringsspecialisten, maar ook een snel en gemakkelijk te raadplegen vraagbaak voor hen die minder frequent in contact komen met deze belangrijke rechtstak.

Een onmisbaar naslagwerk!

Philippe Colle is gedelegeerd bestuurder van Assuralia (de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen) en sedert 1990 hoogleraar verzekeringsrecht aan de VUB.

Lees meer

Inschrijven | Actualia aangaande verzekeringscontracten - 19/12/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer