Tijdens deze studiedag wordt in de ochtendsessie stilgestaan bij de overeenkomst van aanneming van werk. In deze sessie zullen de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten; de aansprakelijkheid van de aannemer voor lichte verborgen gebreken; de onderaanneming en de beëindiging van de aannemingsovereenkomst door de eenzijdige wilsverklaring van de opdrachtgever worden uitgediept.

In de tweede sessie zal de overeenkomst van lastgeving worden besproken. De spreker zal ingaan op de vorm en het bewijs van de lastgeving; de uitvoering van de lastgeving door de lasthebber; de werking van de lastgeving tegenover derden en de beëindiging van de lastgeving door de lastgever.

Elke deelnemer aan deze studiedag kan het boek “Aanneming van werk – Lastgeving” in de reeks "Beginselen van Belgisch Privaatrecht, geschreven door de spreker van deze studiedag, aan gunsttarief aanschaffen.

Sprekers

alois-van-oevelen

Em. prof. dr. Alois Van Oevelen

Gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
(huidige academische graad sinds 1997), belast met de leeropdrachten (totaal : 210 uur)

 • Algemeen verbintenissenrecht (tweede bachelor rechten)
 • Bijzondere overeenkomsten (derde bachelor rechten)
 • Grondige studie verbintenissen- en overeenkomstenrecht (master in de rechten)

Nevenfuncties:

 • Hoofdredacteur van het Rechtskundig Weekblad 
 • Voorzitter van het bemiddelingscollege voor de financiële sector

Programma

08:45 - 09:30
Registratie deelnemers sessie 1
09:30 - 12:15

Aanneming van werk | Sessie 1

12:15 - 13:30
Middagpauze met broodjesbuffet + registratie deelnemers sessie 2
13:30 - 17:00

Lastgeving | Sessie 2

17:00 - 17:15
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

contractuele-clausules-aanneming-bouwwerken

Contractuele clausules. Aanneming - bouwwerken 2016

Intersentia

Aanneming - Bouwwerken bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Vergunningen, Steve Ronse en Deborah Smets
Volgorde van documenten, Johanna Waelkens
Onderaanneming, Nicolas Carette en Siegfried Busscher
Prijsvariatie – prijsbepaling – prijsaanpassing, Wim Goossens
Meerwerken en wijzigingen, Siegfried Busscher
Overmachtsclausules bij aanneming van bouwwerken en infrastructuurwerken, Jellen Rasquin en Anouk Draulans
Oplevering en aanvaarding, Kristof Uytterhoeven
Opzeggingsclausules, Frederick Bruloot
Ontbindingsclausules, Sébastien De Rey
Retentieclausules, Michiel Vanwynsberghe
Schadebedingen, Maarten Somers
Vrijwaring, Marco Schoups en Pim Van den Bos

book_placeholder

Privaatrechtelijke aanneming bouwzaken - RABG 2017/2

Larcier

 

Binnenkort vindt u hier meer informatie over deze publicatie.
burgerlijk-en-gerechtelijke-recht

Burgerlijk en Gerechtelijk Recht - De Larcier Wetboeken - 2016 - deel I

Larcier

De nieuwe basiseditie 2016 van De Larcier Wetboeken: dat zijn meer dan 5.000 wetgevende akten geselecteerd door het redactiecomité die verschenen tot 1 september 2016 in het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze editie 2016 herneemt in het bijzonder:
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de wetten « Pot Pourri I » en « Pot Pourri II »;
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de Programmawetten I en II van 26 december 2015;
– de bepalingen en wijzigingen aangebracht door de wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht van 26 december 2015

Dit deel I hoofdzakelijk de teksten van privaatrecht (handelsrecht niet inbegrepen), gerechtelijk recht, intellectuele eigendomsrechten en internationaal privaatrecht. Ook vindt u in dit deel de teksten die de wetgever buiten de sfeer van het strafrecht heeft willen brengen, zoals het jeugdrecht en het vreemdelingenrecht.

Een belangrijk deel is gewijd aan de regulering van de beroepen, die vrij gedetailleerd worden behandeld, beroep per beroep. Zijn eveneens opgenomen: de belangrijkste internationale, Europese, federale en regionale wetgeving over arbitrage, beslag, executie, notariaat, productaansprakelijkheid, internationale rechtshulp en woningbouw.

De Larcier Wetboeken zijn bijgewerkt tot en met 1 september 2017 door middel van de Aanvullingen 2017/II.

privaatrechtelijke-aanneming-van-bouwzaken

Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken 2016

Intersentia

De aanneming van private bouwwerken is geen rechtstak op zich, maar valt onder verschillende rechtsdomeinen. Ze kan daarom vanuit verscheidene oogpunten worden behandeld.

In dit CBR-cahier Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken behandelen Marco Schoups en Siegfried Busscher de voornaamste contractuele aspecten van de aanneming van private bouwwerken. Zij bespreken de kwalificatie en aard van de aannemingsovereenkomst, de totstandkoming, de prijsbepaling, de wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de aannemer en de bouwheer, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer vóór en na aanvaarding van de werken, zijn foutloze en buitencontractuele aansprakelijkheid, zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid in solidum, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst en onder- en nevenaanneming.

Hiermee wordt op gedetailleerde wijze ingegaan op de verbintenisrechtelijke positie van de aannemer in het privaatrechtelijk aannemingsrecht. Ook de verplichtingen van de bouwheer tegenover de aannemer komen daarbij uitgebreid aan bod. De onderbouwing van dit werkstuk door verwijzingen naar recente rechtspraak en rechtsleer maakt het een handig instrument en naslagwerk voor de praktijkjurist. 

burgerlijk-en-gerechtelijk-recht-aanvulling-2017-ii

Burgerlijk en Gerechtelijk Recht - De Larcier Wetboeken - Aanvulling 2017/II

Larcier

De Aanvulling 2017/II werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2017.

x-overeenkomsten-deel-2-bijzondere-overeenkomsten-aanneming-van-werk-lastgeving

X Overeenkomsten deel 2 Bijzondere Overeenkomsten Aanneming van Werk - Lastgeving - 2017

Wolters Kluwer

In dit werk worden de overeenkomsten van aanneming van werk en van lastgeving besproken. Deze overeenkomsten zijn de twee belangrijkste contracten waarmee juridisch gestalte wordt gegeven aan de wijze waarop de personen en de ondernemingen die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector hun diensten aanbieden. Zij worden hier in één enkel boek grondig en uitvoerig geanalyseerd.

Eerst komt de overeenkomst van aanneming van werk aan bod. Achtereenvolgens behandelt de auteur :

 • het begrip en de geldige totstandkoming van deze overeenkomst
 • het bewijs en de interpretatie
 • de verbintenissen van de aannemer
 • de verbintenissen van de opdrachtgever
 • de eigendoms- en risico-overdracht
 • de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gebreken van het (bouw)werk na de aanvaarding
 • de onderaanneming
 • de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect tegenover derden
 • de beëindiging van de aannemingsovereenkomst
 • de zgn. Wet Breyne

In het tweede deel van dit werk onderzoekt de auteur de overeenkomst van lastgeving. In dit deel komen achtereenvolgens aan bod :

 • de vertegenwoordiging
 • het belang
 • de kenmerken
 • de geldigheidsvereisten
 • de omvang en het bewijs van de lastgeving
 • de verbintenissen van de lasthebber
 • de verbintenissen van de lastgever
 • de werking van de lastgeving tegenover derden
 • de beëindiging van de lastgeving

Praktische informatie

Tijdstip 16 maart 2018 9.30u - 17.00u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

 

210 EUR (excl btw)

430 EUR (excl btw)

340 EUR (excl btw)

560 EUR (excl btw)


30 EUR (excl btw) Per sessie, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.


Per sessie, i
ncl. het boek ‘Aanneming van werk en lastgeving - 2017’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Voor beide sessies, incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.


Voor beide sessies, incl.  het boek ‘Aanneming van werk en lastgeving - 2017’, documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie.

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0458/2016-01

BIV

 

3 punten / sessie


3,5 uren / sessie

3,5 uren / sessie

3,5 uren / sessie

 

Inschrijven | Aanneming van werk en lastgeving - 16/03/2018

Kies hieronder welke sessie(s) u wenst te volgen:
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37