Tijdens dit seminarie zal door de spreker een praktische kijk worden gegeven op de diverse aandachtspunten i.v.m. aansprakelijkheid in de ruime zin bij het opstellen en onderhandelen van commerciële contracten, met aandacht voor de link met verzekeringen.

Programma

12:30 - 13:30 Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien

13:30 - 17:15 

Volgende items komen aan bod:

  • Volgende aspecten zullen hierbij onder meer aan bod komen:
  • Exoneratieclausules, vrijwaringsbedingen, garantiebedingen
  • Medewerkingsbedingen
  • Back-to-back principe
  • Bevoegdheidsclausules
  • Clausules i.v.m. verzekeringsplicht
  • Types aansprakelijkheidsverzekering
  • Vrijwaring en verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

17:15 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

marijn-de-ruysscher
Meester Marijn De Ruysscher
Senior Associate, Lydian

Marijn De Ruysscher is a senior associate in the Commercial and Dispute Resolution practice and a member of our Insurance & Reinsurance industry. 

Marijn has a broad experience in commercial dispute resolution via litigation and arbitration in different areas such as liability, insurance, commercial contracts and distribution law. He has a special experience in complex questions relating to prescription law and arbitration, on which he also regularly writes publications. 

Marijn studied at the University of Ghent (UGent), where he obtained his law degree in 2007. In addition he obtained a LL.M. in International Commercial Arbitration Law from Stockholm University in 2008.  

He was admitted to the Brussels Bar in 2008 and is an active member of several young arbitration organisations such as CEPANI40, ICCYAF, YAAP and YoungICCA.  

Since 2017, Marijn is also a member of the steering committee of CEPANI40, the young practitioner’s group of the Belgian arbitration institute CEPANI.

Lees meer
kim-van-zummeren
Meester Kim Van Zummeren
Associate, Lydian

.

Lees meer

Praktische informatie

Tijdstip

11 oktober 2019

13.30u - 17.30u

Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

199 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

BIBF/IBR

IAB-B0580/2019-01

4 punten

3,5 uren

3,5 uren

Gerelateerde boeken

bijzondere-overeenkomsten-in-kort-bestek-2019
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek (8e editie) 2019
Intersentia

De achtste editie van het boek Bijzondere overeenkomsten in kort bestek is volledig gericht op de elementaire beginselen. Er zijn geen voetnoten, maar wel een beperkte bibliografie, na elk deel een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema’s en tabellen. 

Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom, zoals koop, kanscontracten en dading. In deel II komen contracten inzake genot van eigendom aan bod, zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie. In deel III worden dienstenovereenkomsten besproken. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving.

Lees meer
nietigheid-en-aanverwante-figuren-in-het-vermogensrecht
Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht 2019
Intersentia

Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst steeds noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Dit boek legt de grondslagen van de nietigheid in het vermogensrecht bloot en analyseert de heersende theorie ten gronde. Op basis van de fundamenten van het vermogensrecht werkt de auteur een duidelijk kader uit om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid. In dit boek worden de theoretische onderscheidingen ingewisseld voor een benadering die vertrekt vanuit het concrete geval, de rechtmatige belangen van de betrokkenen en de inhoudelijke rechtsbeginselen die de basis vormen voor elke specifieke oplossing. Talrijke figuren en schema’s vormen een overzichtelijke en praktische leidraad om concrete nietigheidsvragen methodisch en secuur te beantwoorden. 

Lees meer
de-contractuele-fout-2019
De contractuele fout 2019
Die Keure

De contractuele fout is een enigszins onderbelichte figuur in de rechtsleer, zeker in vergelijking met haar buitencontractuele tegenhanger, de onrechtmatige daad. De afgelopen jaren is met een reeks van kwaliteitsvolle proefschriften, die onder meer gaan over prijsvermindering, gedeeltelijke ontbinding en de begroting van de schadevergoeding wegens contractuele fout, een belangrijke inhaalbeweging in gang gezet. Die inhaalbeweging wordt in dit boek voortgezet.

Experts uit de juridische praktijk en de academische wereld laten hier hun licht schijnen over verscheidene facetten van de contractuele fout. Enerzijds wordt dieper ingegaan op de basisprincipes van de contractuele fout, anderzijds wordt aandacht besteed aan actuele, praktijkrelevante leerstukken die verband houden met de contractuele fout.

Lees meer

Inschrijven | Aandachtspunten inzake aansprakelijkheid en verzekering bij het opstellen van contracten - 11/10/2019

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
09/224 31 46

Lees meer