Op 1 januari 2018 kwam de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (‘de Pandwet’) eindelijk in werking. Het op punt stellen van het pandregister –essentieel voor de invoering van de Pandwet – zorgde meermaals voor de uitstel van de inwerkingtreding.

Dit pandregister is de ingrijpendste nieuwigheid van de Pandwet, waardoor inpandgeving mogelijk wordt zonder de fysieke buitenbezitstelling van het goed waarop het pand gevestigd wordt. De pandgever kan het in pand gegeven goed bij zich houden en blijven gebruiken, en in principe zelfs verkopen, in het kader van een normale uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten. Een pandrecht wordt voortaan tegenstelbaar aan derden door registratie in het Pandregister.

De sprekers van onze studienamiddag bespreken voor de rechtspracticus de praktische aspecten van het nieuwe pandregister.

Sprekers

thomas-donnez

Meester Thomas Donnez

Advocaat, Eubelius

Thomas obtained a law degree from the University of Brussels (VUB) in 2012 and holds an LL.M. in International Financial Law at King’s College London since 2013.

Within the field of Banking & Finance, Thomas focuses on:

  • banking and debt capital market transactions, including (cross-border) syndicated loans, real estate finance, debt restructurings and public and private offerings of securities and debt instruments; and
  • financial regulatory advice, such as in relation to MiFID, banking governance matters, collective investment schemes (UCITS) and Alternative Investment Fund Managers (AIFMD).

He assisted Bain Capital Private Equity with the financing of the proposed public takeover bid for the Belgian listed company Resilux (2017), and he assisted BEVCO (Santo Domingo family) with the Belgian aspects of the financing of the combination of AB InBev and SAB Miller (2016).

Thomas also advised Apetra in its EUR 1.26 billion financing with the Belgian State and regularly assists on cross-border syndicated loans.

dorothy-gruyaert

Meester Dorothy Gruyaert

Advocaat, Eubelius

Dorothy studied law at the University of Leuven and the University of Stellenbosch. She obtained her law degree in June 2011 with great distinction.

On 31 May 2016, Dorothy was awarded a Ph.D. in law with a thesis entitled "The exclusivity of property rights", under the supervision of Prof. Dr Vincent Sagaert (supervisor) and Prof. Dr Alain Laurent Verbeke (co-supervisor).

During the period September 2011 - August 2016 she worked as a full-time assistant at the institute for Property Law at the University of Leuven.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:15

1 jaar Registerpand

17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Gerelateerde boeken

roerende-zekerheden-na-de-pandwet

Roerende zekerheden na de Pandwet 2017

Intersentia

Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet. Het gaat om een ingrijpende hervorming, waarbij vele facetten van het recht inzake roerende zekerheden werden gewijzigd. Het samenspel tussen de nieuwe regels en de regels die blijven gelden is niet altijd even eenvoudig en daarom bieden de auteurs zowel stevig onderbouwde analyses als praktische antwoorden op een hele reeks concrete vragen.

Met bijdragen van Luc Bontinck, Eric Dirix, Roel Fransis, Robbert Jacobs, Ruud Jansen, Jasmine Malekzadem, Koen Panis, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot, Matthias E. Storme en Sander Van Loock.

het-nieuwe-zekerheidsrecht-2014

Het nieuwe zekerheidsrecht 2014

Intersentia

Met de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd. Het was de uitgesproken bedoeling van de wetgever om te komen tot een stelsel van zekerheidsrechten dat doeltreffend, flexibel en voorspelbaar is, om zo de kredietverlening te bevorderen ter versterking van de economie. Aldus kan de nieuwe regeling volgens de wetgever een bijdrage leveren om de economische crisis waarin ons land zich bevindt, het hoofd te bieden.

Dit boek beoogt de achtergrond, de inhoud en de praktische weerslag van de nieuwe regeling grondig te analyseren. Als opvallende vernieuwingen kunnen alvast worden aangestipt:
- de invoering van een bezitloos pandrecht, dat onderworpen is aan publiciteit in een nieuw op te richten pandregister;
- de afschaffing van de bijzondere regeling van het handelspand, het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht;
- de afschaffing van bepaalde voorrechten en de verruiming van het voorrecht van de onderaannemer;
- de invoering van bijzondere regels voor inpandgeving door consumenten;
- de wettelijke erkenning van de figuur van de zekerheidsagent;
- de vereenvoudiging van de procedure voor de uitwinning van pandrechten, waarbij uitwinningsgeschillen voortaan bij de beslagrechter worden geconcentreerd;
- de invoering van bijzondere regels voor pandrechten op geldsommen en schuldvorderingen, waarbij ook de overdracht van schuldvordering tot zekerheid wordt geregeld;
- de invoering van nieuwe regels voor de zekerheidsfunctie van het eigendomsvoorbehoud, dat voortaan als een volwaardig zekerheidsrecht wordt aangemerkt;
- de invoering van een wettelijke regeling voor de zekerheidsfunctie van het retentierecht.

Met bijdragen van Joke Baeck, Karen Broeckx, Ruud Jansen, Pieter Nobels, Ivan Peeters, Johan Pieters, Reinhard Steennot en Ivan Verougstraete.

een-kritische-blik-op-zekerheden-prijsregulering-en-ontslag-2016

Een kritische blik op zekerheden, prijsregulering en ontslag 2016

Intersentia

Deze bundel bevat vijf bijdragen naar aanleiding van presentaties tijdens de Alumnidag nr. 3 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent:
Joke Baeck (UGent) analyseert de wet die het zekerhedenrecht hervormt.
Piet François (bedrijfsjurist BNP Paribas Fortis) stelt de vraag of die wet wel nodig was en niet meer problemen creëert dan ze oplost.
Philippe Lambrecht en Erik Peetermans (VBO) analyseren de instrumenten van prijsregulering in het Wetboek Economisch Recht.
Ludo Cornelis (VUB) vraagt zich af of er nog iets overblijft van rechterlijke controle op excessieve prijzen.
Willy Van Eeckhoutte (UGent) analyseert ten slotte de ins en outs van het ontslagrecht, dat met CAO nr. 109 grondig werd hervormd.

de-hervorming-van-de-roerende-zakelijke-zekerheden-2013

De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden 2013

Wolters Kluwer

De wet van 24 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft, levert een fundamentele hervorming op van het pandrecht. De nieuwe wet beantwoordt nu aan de geldende moderne en internationaal erkende standaarden. De inwerkingtreding ervan is bepaald op 1 december 2014.

Een modernisering was dringend noodzakelijk. Het vereiste van de buitenbezitstelling van de goederen werd afgeschaft en vervangen door een publiciteitsregime voor pandrechten. Bovendien werden de regels betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen vereenvoudigd en coherent gemaakt.

De zwaartepunten van deze hervorming kunnen als volgt worden samengevat:

- het pand wordt een consensuele overeenkomst;

- de tegenwerpelijkheid van het pand wordt gerealiseerd door hetzij registratie, hetzij buitenbezitstelling;

- het eigendomsvoorbehoud wordt veralgemeend geregeld in het BW;

- het retentierecht wordt eveneens wettelijk geregeld en verschaft een voorrecht;

- de zekerheidstrust wordt ingevoerd;

- de uitwinning van pandrechten wordt gemoderniseerd: in beginsel wordt zij conventioneel en buitengerechtelijk en alle procedures worden gecentraliseerd bij de beslagrechter.

Deze uitgave bevat ook telkens een vergelijking tussen het oude en het nieuwe recht. Kortom, dit boek is een onmisbaar instrument om vertrouwd te raken met het nieuwe recht.

Praktische informatie

Tijdstip

15 november 2018

13.30u - 17.30u

Locatie Kontich De Jachthoorn
Prijs

207 EUR (excl. btw)

30 EUR (excl. btw)

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie

Attest

Orde van Vlaamse Balies

Nationale Kamer van Notarissen

BIBF/IBR

IAB-B0458-2016/01

4 punten

3 uren (aangevraagd)

3,5 uren

3,5 uren

Inschrijven | 1 jaar Registerpand - 15/11/2018

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

klantendienst

Klantendienst

Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

info.mdseminars@wolterskluwer.com
015/45 34 30