Seminaries burgerlijk recht

Actualia Pacht

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen.

28 mei 2020, Live Webinar

Het nieuw goederenrecht: Zakelijke rechten anno 2020

De Kamer keurde op 30.01.2020 het "Wetsvoorstel houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek" goed tijdens de plenaire vergadering.

29 mei 2020, Virtual Classroom

Franchising

Recente ontwikkelingen

2 juni 2020, Live Webinar

Webinar Day 2020

3 online opleidingen

9 juni 2020, Live Webinar

Nieuw goederenrecht: evoluties en toekomstperspectieven inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

Tijdens deze webinar staan we stil bij de voornaamste nieuwigheden inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

9 juni 2020, Live Webinar

Krachtlijnen en overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake zakelijke rechten t.g.v. de hervorming van het goederenrecht

Tijdens deze webinar krijgt u een algemeen overzicht: hoe gaat het zaken- en goederenrecht er in de toekomst uitzien?

9 juni 2020, Live Webinar

Nieuw goederenrecht: Recente evoluties en toekomstperspectieven inzake eigendom & mede-eigendom

Tijdens deze webinar staan we stil bij de voornaamste nieuwigheden inzake eigendom en mede-eigendom.

9 juni 2020, Live Webinar

Beleggingsverzekeringen: het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering

Anno 2020

10 juni 2020, Live Webinar

Aandachtspunten bij planning via levensverzekeringen, andere bedingen ten behoeve van een derde, schenkingen en aanwasbedingen

Aandachtspunten bij planning via levensverzekeringen, andere bedingen ten behoeve van een derde, schenkingen en aanwasbedingen

12 juni 2020, Virtual Classroom

Zakelijke zekerheden op roerende goederen - VOLZET

stand van zaken en vragen uit de praktijk

19 juni 2020, Virtual Classroom

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Drie topics nader belicht

26 juni 2020, Virtual Classroom

Jaaroverzicht 2019-2020

Jaaroverzicht 2019-2020: Met dit jaaroverzicht sluit u uw gerechtelijk jaar af

2 juli 2020, Sint-Niklaas

De Zomerse Wetsdagen

De Zomerse Wetsdagen: nieuwe wetgeving of klassieke thema's verspreid in 8 sessies over 2 verschillende dagen en locaties.

6 juli 2020, Gent

Maatschap vs. uitgebreide lastgeving teneinde de controle te behouden bij een schenking

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

21 augustus 2020, Live Webinar

Erfovereenkomsten: Importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning

Praktische cases en toepassingen uit de praktijk.

21 augustus 2020, Live Webinar

Vermogensplanning tussen samenwoners

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

21 augustus 2020, Live Webinar

Estate Planningsdagen 2020

Tijdens deze tweedaagse wordt gefocust op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een aanbod van 3 webinars en 2 klassikale sessies

21 augustus 2020, Live Webinar

Webinar Days 2020

Webinar Days 2020.

24 augustus 2020, Live Webinar

De Vereniging van Mede-eigenaars: Bijdragen in kosten en lasten, incassobeleid, verhaalsmogelijkheden en voorrechten

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

24 augustus 2020, Live Webinar

Actualia inzake de Vlaamse erfbelasting

Tijdens onze jaarlijkse studiedag "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

26 augustus 2020, Sint-Niklaas