Opleidingen burgerlijk recht

De verjaring

Actualia rond verkrijgende en bevrijdende verjaring

4 juni 2019

Drones en hun juridische aspecten

Webinar: Drones en hun juridische aspecten

5 juni 2019

Prijs en prijsclausules in overnameovereenkomsten

Een grondige studie

11 juni 2019

Koop-verkoop van onroerende goederen

Overzicht rechtspraak

18 juni 2019

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

19 juni 2019

Exoneratiebedingen, schadebedingen, uitdrukkelijk ontbindende bedingen en ontbindende voorwaarden en overmachts- en imprevisieclausules

Exoneratiebedingen

20 juni 2019, Live webinar

De Juristendagen

De twaalfde editie van de Juristendagen van M&D Seminars combineert traditiegetrouw juridische bijscholing met een zomerse ontspannen sfeer

29 augustus 2019

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

On Demand Webinar