Opleidingen burgerlijk recht

Actualia Bewind

Een praktische uiteenzetting met aandacht voor de nieuwigheden

15 oktober 2019

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

17 oktober 2019

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal

Recente beslissingen VLABEL

17 oktober 2019

Samenlevingsvormen

Praktijkgericht overzicht

18 oktober 2019

Woninghuur

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

24 oktober 2019

Actualia burgerlijk procesrecht

Actualia burgerlijk procesrecht

7 november 2019

Het bewijsrecht in burgerlijke zaken en ten aanzien van ondernemingen vandaag en morgen

Analyse en duiding

15 november 2019

Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa

Een overzicht voor wie perplex staat

15 november 2019

De grenzen aan de kwalificatie van de verschillende zakelijke gebruiksrechten

Toegespitst op vastgoedconstructies

19 november 2019

Schenk- en erfbelasting

Vier afzonderlijke sessies

21 november 2019

De zorgvolmacht anno 2019

De zorgvolmacht anno 2019

26 november 2019

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

28 november 2019

Openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden

Een grondig overzicht en analyse

29 november 2019

Wisselwerking tussen deontologie en technologie

Met rechtsvergelijkend perspectief (België/VS)

5 december 2019

Actualia buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

6 december 2019

Vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen: update

Vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen: update

10 december 2019

Dwangsombedingen en bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten

Dwangsombedingen en bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten

13 december 2019

Fiscale aspecten van erfpacht & opstal

Recente beslissingen VLABEL

17 december 2019

Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

Actuele ontwikkelingen

On Demand Webinar

Drones en hun juridische aspecten

Drones en hun juridische aspecten

On Demand Webinar