Schenken en maatschap: hoe adequaat plannen en uitvoeren anno 2018?

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de laatste ontwikkelingen die een impact hebben inzake schenkingen.

20 november 2018

Webinar: Huwelijk. TPR Rechtspraakoverzicht (2012-2016)

TPR Webinarreeks: rechtspraakoverzichten Familierecht

21 november 2018

EOT: de vermogensrechtelijke overeenkomst

Met speciale aandacht voor de impact van de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht!

22 november 2018

Aandeelhoudersovereenkomsten

Impact van de hervormingen

27 november 2018

Collectieve schuldenregeling

Een stand van zaken en rechtspraakoverzicht

28 november 2018

Schenk- en erfbelasting: 2 actuele topics

Tijdens deze studienamiddag worden 2 parellelle opleidingen gegeven door ervaren juristen-fiscalisten

29 november 2018

Webinar Day 2018

3 online opleidingen

5 december 2018

Webinar: De Brexit en uw contractclausules: actuele knelpunten

Contractuele bewapening tegen (hard) Brexit

5 december 2018

Webinar: Aandachtspunten bij ICT-contracten

Webinar: Aandachtspunten bij ICT-contracten

5 december 2018

Webinar: Mededingingsrecht: actuele thema's

Webinar: Mededingingsrecht: actuele thema's

5 december 2018

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en handelszaken

Analyse en duiding

6 december 2018

De verjaring

Actualia rond verkrijgende en bevrijdende verjaring

11 december 2018

Actualia recht en internet

Deze studienamiddag heeft tot doel advocaten en bedrijfsjuristen te begeleiden in deze gevarieerde materie

12 december 2018

M&A na de hervormingen

Impact nieuwe vennootschapswetgeving en nieuw contractenrecht

12 december 2018

Koop-verkoop van onroerende goederen

Overzicht rechtspraak

18 december 2018

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal

Recente beslissingen VLABEL

20 december 2018