Opleidingen burgerlijk recht

Burenhinder

Impact nieuw goederenrecht en praktische cases

23 augustus 2019

De Juristendagen

De twaalfde editie van de Juristendagen van M&D Seminars combineert traditiegetrouw juridische bijscholing met een zomerse ontspannen sfeer

29 augustus 2019

Webinar Days 2019

De 4e editie van Webinar Days, een dag waarop in totaal zes online opleidingen worden gebracht in sessies van ongeveer twee uur.

30 augustus 2019

Dading

Actuele ontwikkelingen

18 september 2019

Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa

Een overzicht voor wie perplex staat

20 september 2019

Contracten met concurrenten

Waar liggen de grenzen?

24 september 2019

Rechtspraakoverzicht appartementsrecht

Overzicht van recente uitspraken

26 september 2019

Een short trip doorheen de figuur Borgtocht

Een short trip doorheen de figuur Borgtocht

26 september 2019

Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

Actuele ontwikkelingen

1 oktober 2019

Wisselwerking tussen deontologie en technologie

Met rechtsvergelijkend perspectief (België/VS)

3 oktober 2019

Exoneratiebedingen, schadebedingen, uitdrukkelijk ontbindende bedingen en ontbindende voorwaarden en overmachts- en imprevisieclausules

Exoneratiebedingen, schadebedingen, uitdrukkelijk ontbindende bedingen en ontbindende voorwaarden en overmachts- en imprevisieclausules

8 oktober 2019

Onderhoudsbijdragen voor kinderen

Onderhoudsbijdragen voor kinderen

10 oktober 2019

Vastgoed en verzekeringen

Vastgoed en verzekeringen

10 oktober 2019

Aandachtspunten inzake aansprakelijkheid en verzekering bij het opstellen van contracten

Aandachtspunten inzake aansprakelijkheid en verzekering bij het opstellen van contracten

11 oktober 2019

Actualia Bewind

Een praktische uiteenzetting met aandacht voor de nieuwigheden

15 oktober 2019

Dwangsombedingen en bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten

Dwangsombedingen en bedingen bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten

16 oktober 2019

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

17 oktober 2019

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal

Recente beslissingen VLABEL

17 oktober 2019

Samenlevingsvormen

Praktijkgericht overzicht

18 oktober 2019

Woninghuur

Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

24 oktober 2019