Opleidingen burgerlijk recht

Vereffening en verdeling in het nieuwe huwelijksvermogens- en erfrecht

Een praktijkgericht overzicht

19 maart 2019

De factuur

Overzicht en evoluties

22 maart 2019

Contracten: welke clausules zijn wellicht toe aan een update?

Een praktijkgerichte analyse in het licht van een aantal (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht

25 maart 2019

Een slim huwelijkscontract anno 2019

Een praktijkgerichte sessie

26 maart 2019

Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik

Mogelijkheden en begrenzingen – praktijkgerichte benadering met nadruk op rechtspraak

28 maart 2019

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

29 maart 2019

Actualia verbintenissenrecht

Update met recente rechtspraak

29 maart 2019

Een slim testament anno 2019

Een praktijkgerichte sessie

2 april 2019

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

5 april 2019

De nieuwe bemiddelingswet

Praktijkgerichte analyse

24 april 2019

Koop-verkoop van onroerende goederen

Overzicht rechtspraak

7 mei 2019

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

7 mei 2019

Stilte na de storm? Enkele familierechtelijke topics na de Erf-, Huwelijksvermogens-, Potpourri V en VI-, de Waterzooiwet en de Grootouderswet en de wet van 21 december 2018

Een praktijkgericht overzicht

10 mei 2019

Kanttekeningen bij de indicatieve tabel

Een praktijkgericht onderzoek, getoetst aan de rechtspraak

16 mei 2019

Sportrecht

Arbeids-, sociaal- en burgerrechtelijke analyse

16 mei 2019

Bewijs en onrechtmatige daad

Hoe omgaan met situaties van bewijsnood?

23 mei 2019

De verjaring

Actualia rond verkrijgende en bevrijdende verjaring

4 juni 2019

Drones en hun juridische aspecten

Webinar: Drones en hun juridische aspecten

5 juni 2019