Opleidingen burgerlijk recht

Fiscale aspecten van erfpacht & opstal

Recente beslissingen VLABEL

17 december 2019, Gent

De nieuwe B2B wet

De nieuwe B2B wet. Een Copernicaanse revolutie in B2B relaties ? The proof of the pudding is in the eating?

17 december 2019, Live Webinar

Juristen – Data en Nieuwe Technologie

Hoe ermee omgaan in de praktijk

17 december 2019, Live Webinar

Nieuwe Incoterms : juridische implicaties

Nieuwe Incoterms : juridische implicaties

18 december 2019, Groot-Bijgaarden

Actualia aangaande verzekeringscontracten

met enkele recente toepassingen uit de rechtspraak en rechtsleer

19 december 2019, Groot-Bijgaarden

Actualia Bewind

Een praktische uiteenzetting met aandacht voor de nieuwigheden

19 december 2019, Elewijt

Rechtspraakoverzicht appartementsrecht

Overzicht van recente uitspraken

24 januari 2020, Sint-Niklaas

Bouwrecht in het appartementsgebouw

In dit seminarie staan we stil bij de wisselwerking tussen bouwrecht (aannemings – en contractenrecht, Wet Breyne) en de toepassing van het appartementsrecht. Hoe verhouden de VME en haar organen zic

29 januari 2020, Live Webinar

Actualia omgevingsrecht

Actualia omgevingsrecht

30 januari 2020

Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht

Eerste praktische pijnpunten en blijvende onduidelijkheden

7 februari 2020, Gent

Rechtspraakoverzicht Echtscheiding en uitkering na echtscheiding

Overzicht 2012-2019

11 februari 2020, Kontich

Actualia burgerlijk procesrecht

Actualia burgerlijk procesrecht

14 februari 2020, Gent

Samenlevingsvormen

Praktijkgericht overzicht

18 februari 2020

De zorgvolmacht anno 2020

De zorgvolmacht anno 2020

11 maart 2020, Gent

Drones en hun juridische aspecten

Drones en hun juridische aspecten

On Demand Webinar

Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

Actuele ontwikkelingen

On Demand Webinar

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

On Demand Webinar

Contracten met concurrenten

Waar liggen de grenzen?

On Demand Webinar