Opleidingen burgerlijk recht

Collectieve schuldenregeling. Actueel Rechtspraakoverzicht

Een stand van zaken en rechtspraakoverzicht

30 januari 2019

Het bewijsrecht in burgerlijke zaken en ten aanzien van ondernemingen vandaag en morgen

Analyse en duiding

31 januari 2019

De burgerlijke maatschap: overzicht en ontwikkelingen

Stand van zaken inzake schenk- en erfbelasting alsook vernieuwd vennootschapsrecht

6 februari 2019

De nieuwe bemiddelingswet

Praktijkgerichte analyse

7 februari 2019

Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

Overzicht en vergelijking van de recente wijzigingen

21 februari 2019

Stilte na de storm? Enkele familierechtelijke topics na de Erf-, Huwelijksvermogens-, Potpourri V en VI-, de Waterzooiwet en de Grootouderswet en de wet van 21 december 2018

Een praktijkgericht overzicht

27 februari 2019

Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten

Actiemogelijkheden, sancties en schade- en kostenvergoedingen

13 maart 2019

Vereffening en verdeling in het nieuwe huwelijksvermogens- en erfrecht

Een praktijkgericht overzicht

19 maart 2019

Ongeschreven rechtsgrenzen: verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik

Mogelijkheden en begrenzingen – praktijkgerichte benadering met nadruk op rechtspraak

28 maart 2019