Opleidingen burgerlijk recht

Rechtspraakoverzicht appartementsrecht

Overzicht van recente uitspraken

24 januari 2020, Sint-Niklaas

Bouwrecht in het appartementsgebouw

In dit seminarie staan we stil bij de wisselwerking tussen bouwrecht (aannemings – en contractenrecht, Wet Breyne) en de toepassing van het appartementsrecht. Hoe verhouden de VME en haar organen zic

29 januari 2020, Live Webinar

Actualia omgevingsrecht

Actualia omgevingsrecht

30 januari 2020

Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht

Eerste praktische pijnpunten en blijvende onduidelijkheden

7 februari 2020, Gent

Rechtspraakoverzicht Echtscheiding en uitkering na echtscheiding

Overzicht 2012-2019

11 februari 2020, Kontich

Actualia burgerlijk procesrecht

Actualia burgerlijk procesrecht

14 februari 2020, Gent

Samenlevingsvormen

Praktijkgericht overzicht

18 februari 2020

Beding van aanwas

Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen twee of meerdere personen waarbij alle partijen een inleg doen van bepaalde goederen en overeenkomen dat de inleg van de eerststervende op het ogenblik

19 februari 2020, Live Webinar

Studiedag Huur anno 2020

Studiedag Huur anno 2020

5 maart 2020, Sint-Niklaas

De zorgvolmacht anno 2020

De zorgvolmacht anno 2020

11 maart 2020, Gent

Vereffening-verdeling van echtscheidingen en nalatenschappen: update

Taak van de rechtbank, de notaris en de advocaat in een gerechtelijke vereffening-verdeling uitgeklaard na mijlpaalarresten Hof van Cassatie

12 maart 2020, Kontich

Beleggingsverzekeringen: het Zwitsers zakmes inzake vermogensstructurering

Beleggingsverzekeringen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven en de dagdagelijkse juridische praktijk. De hervormingen van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht hebben een

17 maart 2020, Gent

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

stand van zaken en vragen uit de praktijk

20 maart 2020, Gent

Actuele ontwikkelingen inzake nietigheid in het vermogensrecht

Actuele ontwikkelingen inzake nietigheid in het vermogensrecht

24 maart 2020, Kontich

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

drie topics nader belicht

27 maart 2020, Gent

Drones en hun juridische aspecten

Drones en hun juridische aspecten

On Demand Webinar

Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

Actuele ontwikkelingen

On Demand Webinar

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Update

On Demand Webinar

De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief

Een essentiële multidisciplinaire benadering

On Demand Webinar

Internationaal Privaatrecht

Algemene beginselen

On Demand Webinar