Contracten: welke clausules zijn wellicht toe aan een update?

Praktijkgerichte analyse in het licht van een aantal (nakende) nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht

25 september 2018

Webinar: Virtueel geld: over bitcoins, cryptomunten en ICO's

De juridische aspecten nader toegelicht

28 september 2018

De nieuwe wet mede-eigendom

Hervorming van de regels inzake gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen

28 september 2018

Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?

Tijdens deze studienamiddag neemt meester Ann Maelfait het overgangsrecht onder de loep

2 oktober 2018

Bijzondere contractclausules: actuele knelpunten

Contractuele bewapening tegen (hard) Brexit - Contractuele aspecten van alternatieve geschillenbeslechting

9 oktober 2018

Webinar: Afstamming en adoptie. TPR Rechtspraakoverzicht (2012-2016)

TPR Webinarreeks: rechtspraakoverzichten Familierecht

9 oktober 2018

TPR Webinarreeks: Rechtspraakoverzichten Familierecht

We starten dit najaar met een eerste reeks rond Familierecht en dit n.a.v. het recent gepubliceerde overzicht: “Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2012 -2016)” verschenen in TPR 2017, afl. 2-3.

9 oktober 2018

Actualia handelshuur

Recente ontwikkelingen & toekomstige aanpassingen

16 oktober 2018

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain

Wegwijs in nieuwe juridische vraagstukken

17 oktober 2018

De positie van schuldeisers onder de nieuwe insolventiewet

Analyse vanuit het aansprakelijkheidsrecht, zekerheden en de gerechtelijke procedure

18 oktober 2018

Burenhinder

Impact nieuw goederenrecht en praktische cases

18 oktober 2018

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia

Met speciale aandacht voor de impact van de hervorming van het erf- en huwelijksvermogensrecht!

23 oktober 2018

Webinar: Wettelijke samenwoning. TPR Rechtspraakoverzicht (2012-2016)

TPR Webinarreeks: rechtspraakoverzichten Familierecht

24 oktober 2018

Actuele tendensen in het distributierecht

Rechtspraak agentuur en franchise en keuze van het juiste distributiemodel

25 oktober 2018

Webinar: Actualia medisch recht

Relevante topics en actuele tendensen in het medisch aansprakelijkheidsrecht

8 november 2018

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

Beslagrecht: Capita selecta in nationale en internationale vraagstukken

13 november 2018

1 jaar Registerpand

Praktische kijk op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van het pandregister

15 november 2018

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en handelszaken

Analyse en duiding

16 november 2018

Schenken: hoe adequaat plannen en uitvoeren anno 2018

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de laatste ontwikkelingen die een impact hebben inzake schenkingen.

20 november 2018

Webinar: Huwelijk. TPR Rechtspraakoverzicht (2012-2016)

TPR Webinarreeks: rechtspraakoverzichten Familierecht

21 november 2018