Het voorstel van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen biedt aan een naamloze vennootschap de mogelijkheid om af te wijken van het principe van de ad nutum afzetbaarheid.

Zo kunnen de statuten voorzien in het toekennen van een termijn of een vergoeding bij het ontslag van een bestuurder.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

Gerelateerde opleiding

Voor een actueel overzicht inzake vennootschapswetgeving en -rechtspraak, verwelkomen wij u graag op onze jaarlijkse studienamiddag 'Vennootschapsrecht' met Prof. dr. Bernard Tilleman & Mr. Emmanuel Leroux.

U kan deze studienamiddag volgen op 31.05.2018 in Gent of op 12.06.2018 in Beveren.

Tijdens onze Zomerse Wetsdagen - die doorgaan van maandag 02.07.2018  tot vrijdag 06.07.2018, zal het nieuwe vennootschapsrecht eveneens uitgebreid aan bod komen.