Eerste inspecties zijn ondertussen aan de gang, maar er zijn - itt wat in de ons omringende landen gebeurt - nog geen concrete dossiers naar de geschillenkamer verzonden of administratieve sancties opgelegd.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'GDPR' zal er ingezoomd worden op de voornaamste aandachtspunten voor ondernemingen die op vandaag nog niet in orde zijn op vlak van ‘GDPR compliance’. Ook aandacht voor een aantal ‘best practices’ die zich intussen hebben gevormd in de praktijk.