Cookies maken duidelijk deel uit van het begrip persoonlijke gegevens onder GDPR, wat betekent dat u voor hen vanaf 25 mei 2018 toestemming moet vragen.

Binnenkort zal er nog een ander stuk wetgeving komen dat de manier waarop we omgaan met cookies zal veranderen. De nieuwe E-Privacy Verordening (EPV), die waarschijnlijk tegen het einde van 2018 door het Europees Parlement zal worden goedgekeurd, heeft een heel andere aanpak.

Volledig artikel en bron: De Groote De Man

 

Gerelateerde opleiding

Op 25.01.2018 kan u met uw vragen rond GDPR terecht in onze webinar 'GDPR - frequently asked questions'. 

U kan als deelnemer uw vragen doorgeven, zodat deze tijdens de webinar aan bod kunnen komen. Maak er zeker gebruik van!