Bespreking arrest Grondwettelijk Hof 22 juni 2017: WAM-verzekeraar kan verplicht worden om toch de voertuigschade te vergoeden op grond van artikel 19bis-11 § 2 WAM terwijl dit in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten is.

Volledig artikel en bron: Charlier advocaten / Legal News

Grondwettelijk Hof, 22 juni 2017 (arrest nr. 84/2017)

Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Ongeval met verscheidene voertuigen - Onmogelijkheid om vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - Vergoeding door de verzekeraar van de schade aan het voertuig van zijn eigen verzekerde

tekst van het arrest te raadplegen op de website van het Grondwettelijk Hof