Wijziging van de Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (DAC) in de maak: er zullen bepalingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies toegevoegd worden.

Dat betekent dat er een meldingsplicht komt voor tussenpersonen.

Volgens de eerste persberichten zou de Belgische regering  snel werk willen maken van de implementatie van deze richtlijn. Alle transacties vanaf 1 juli 2018 zouden geviseerd worden.

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

Gerelateerde opleiding

Tijdens de webinar 'Antiwitwaswetgeving' licht mr. Alain Claes - auteur van bovenstaand artikel - de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld, die op 16 oktober 2017 van kracht werd, verder toe.