Referentieregel
Vred. Westerlo 19 juni 2019

Samenvatting

De in art. 1184 BW vervatte keuzemogelijkheid tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding van de overeenkomst brengt mee dat beide keuzemogelijkheden niet kunnen samengaan. Substitutie van motieven is niet mogelijk. De partij die het verdere bestaan van een huurovereenkomst heeft aanvaard door het geven van een opzegging, kan vijf dagen later niet de ontbinding daarvan vorderen met de bedoeling de opzegtermijn te omzeilen.

Als de partijen in een huurovereenkomst hebben nagelaten om contractueel vast te leggen op welke wijze precies de kosten en lasten in rekening moeten worden gebracht, zijn de algemene beginselen inzake het huurrecht van toepassing.

Als de huurder meer heeft betaald dan hij met toepassing van de wet of de overeenkomst verschuldigd is, moet hem het teveel betaalde op zijn verzoek worden terugbetaald. Het teveel betaalde kan betrekking hebben op zowel een te hoge huurprijs en/of een hogere indexering van de huurprijs dan toegelaten als op teveel betaalde kosten en lasten.

Vindplaats
RW 2019-20, afl. 16, 638

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studiedag Huur worden vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, met ruime mogelijkheid tot vraagstelling en aandacht voor de laatste tendensen op het gebied van Huur.