Een toelichting bij het nieuwe wetsontwerp zoals ingediend in de Kamer op 4 juni 2018.

"Vooral de nieuwe liquiditeitstest belooft de zaken niet per se eenvoudiger te maken. De BV mag pas middelen uitkeren nadat “het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering” (art. 5:143 WVV). Of met andere woorden: het bestuursorgaan moet eerst nagaan of de vennootschap het geld van de uitkeringen niet voor andere zaken zal nodig hebben."

Volledig artikel en bron: LegalNews.be