In het besproken arrest geeft het Hof de werknemer gelijk die zich beroept op de clausule in zijn arbeidsovereenkomst, die onder de noemer "niet-concurrentiebeding" in feite louter verwijst naar de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet inzake de wettelijke verplichtingen na de arbeidsovereenkomst.

Hoewel er dus ogenschijnlijk geen bedoeling was om een niet-concurrentiebeding op te nemen, bevestigde het Hof van Cassatie de argumentatie van de werknemer, beschouwde deze clausule als een niet-concurrentiebeding, en erkende dat de uitwinningsvergoeding verschuldigd was.

Volledig artikel en bron: Stappers advocaten

Cass. 19 maart 2018 - N° S.16.0075.F - lees hier de tekst van het arrest (FR)