De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit en een voorontwerp van bekrachtigingswet goed met betrekking tot de aanwijzing van overtredingen door de politie van het wegverkeer.

Wordt een overtreding van derde graad:

  • het onderling in gevaar brengen van gebruikers van wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speedpedelecs

Het past o.m. ook de volgende overtredingen van de tweede en derde graad aan:

  • overtredingen op de toegang tot wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speedpedelecs (tweede graad)
  • het onderling in gevaar brengen van gebruikers van wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speedpedelecs (derde graad)

Bron: Persbericht Ministerraad - 9 maart 2018

 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

Voorontwerp van wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

Gerelateerde opleiding

Op 25.04.2018 zal Mr. Stéphane Vereecken tijdens de webinar "Actualia Verkeersrecht" een aantal actuele topics uit het verkeersrecht toelichten. 

Tijdens dit webinar zal de spreker naast de aansprakelijkheidsaspecten ook ingaan op de recente ontwikkelingen rond e-bikes en speedpedelecs.