Bespreking van de Wet van 9 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens.

Deze wetswijziging maakt het mogelijk dat de functionaris voor gegevensbescherming (ook Data Protection Officer of DPO genoemd) van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken rechten zoals het recht informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking kan beperken in het kader van:

  • een screening,
  • een procedure voor de toekenning, weigering of intrekking van een vergunning voor het uitoefenen van bewakingsactiviteiten,
  • een controle op de naleving van de wet,
  • het opleggen van een sanctie voor een inbreuk op de wet.

Volledig artikel en bron: Timelex

 

Gerelateerde opleidingen

Op 30.08.2019 is er een webinar 'GDPR. Capita Selecta' waarin Mr. Anouk Focquet actuele stand van zaken zal geven en enkele best practices.

Deze webinar maakt deel uit van onze Webinar Days.