Aanvankelijk zou de nieuwe Vlaamse woninghuurregeling in werking treden op 1 september 2018 maar na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering bij de definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet op 18 mei 2018 de datum van inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2019.

Volledig artikel en bron: Speyck advocaten