In het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt de beroepsvrijheid, de beroepsautonomie en de beroepsactiviteit van de echtgenoot, zowel tijdens het huwelijk als bij ontbinding gegarandeerd. 

Maar ook de belangen en de rechten van de huwgemeenschap, waarin de opbrengst van de beroepsuitoefening moet  terecht komen, worden gevrijwaard.

Een overzicht en bespreking door Pauwels advocaten.