Cassatie bevestigt in een recent arrest dat de persoon die goedkeuring geeft om bestellingen te plaatsen en materialen aan te kopen en daarover eindbeslissingen moet nemen, kan gekwalificeerd worden als een persoon met een leidende functie of een vertrouwenspost.
Gevolg: op die 'aankoopverantwoordelijke' zijn de regels inzake arbeidsduurgrenzen, overloon en inhaalrust niet van toepassing.

Cass. 11 september 2017, S.15.0064.N

Volledig artikel en bron: Van Eeckhoutte Taquet en Clesse