Een bespreking van het aangepaste  artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering gepubliceerd. Beter gekend als de 'Afkoopwet'.

Volledig artikel en bron: Waeterinckx Vansteenkiste