Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden voor 2018 m.b.t. het Omgevingsvergunningsdecreet en de zgn. Codextrein. 

Volledig artikel en bron: GSJ Advocaten