De Kamercommissie Justitie heeft op 23 juni 2017 het wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht goedgekeurd.
De kans is dus groot dat het voorstel nog voor het zomerreces definitief gestemd zal worden.

De hervormingen zullen van kracht worden vanaf 1 januari 2019.

Zie ook: Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake (Kamerdocument 54K2282)

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

Gerelateerde opleiding

Neem zeker een kijkje in ons programma voor de Estateplanningsdagen. In de sessie van Mr. Ann Maelfait rond 'Testamenten en huwelijkscontracten' worden deze hervormingen mee besproken.