Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake.

Raadpleeg het wetgevingsdossier : Parlementair Document 54K2848

Meer dan veertig jaar na de laatste grote hervorming van het huwelijksvermogensrecht, die dateert van de wet van 14 juli 1976, is het tijd voor een grondige opfrissing.

De basisprincipes van het huwelijksvermogensrecht hebben intussen hun deugdelijkheid bewezen. Er is geen nood noch draagvlak om te raken aan de uitgangspunten van het primair stelsel, de keuze voor een wettelijk stelsel met eigen vermogens en een gemeenschappelijk vermogen, of de driedeling tussen het wettelijk stelsel, de conventionele gemeenschapsstelsels en de stelsels van scheiding van goederen.

Gerelateerde opleiding

 

 

De wijzigingen en de hervormingen uit dit wetsvoorstel, komen uitgebreid aan bod:

- tijdens onze studiedagen Familiaal Vermogenrecht op 17.05.2018 (Gent) en 07.06.2018 (Kontich)

- tijdens onze Zomerse Wetsdagen: 'De hervormingen van het huwelijksvermogensrecht' (Mr. Ann Maelfait) - donderdag 05.07.2018 (Antwerpen)