Het langverwachte 'Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen' werd gisteren ingediend in de Kamer voor verdere bespreking.

Verwacht wordt dat de wet gestemd zal worden in de loop van het najaar - we houden jullie uiteraard op de hoogte!

Bron: Kamer - Wetgevingsdossier 54K3119 (via deze link kan u de verdere procedure volgen)

Lees de ontwerptekst hier

Gerelateerde opleidingen

De belangrijke hervormingen in het vennootschapsrecht komen uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen en Juristendagen.