Op 12 april 2017 heeft de Regering het wetsontwerp dat een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering oplegt voor aannemers, architecten en dienstverleners in de bouwsector, ingediend.

Hiermee wordt een einde gesteld aan de discriminatie opgeworpen door het Grondwettelijk Hof (arrest nr. 100/2007 van 12 juli 2007): architecten hadden deze verzekeringsplicht al, maar een vergelijkbare verzekeringsplicht ontbrak voor alle andere partijen die in de bouwakte voorkomen.

 

Volledig artikel en bron: Lydian 

Gerelateerde opleiding

Meer weten over het wetsontwerp? Op de Themadag Verzekeringsrecht wordt er verder ingegaan op dit thema.