De Kamer heeft het "Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing" in tweede lezing goedgekeurd.

Dit wetsontwerp bevat in titel 6 onder het opschrift "Diverse wijzigingen inzake de wetgeving betreffende de mede-eigendom" de nieuwe bepalingen inzake:

  • Gewone mede-eigendom en gedwongen mede-eigendom in het algemeen

  • Gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen en de bevoegdheid van de vrederechter inzake mede-eigendom

Lees hier de tekst van het wetsontwerp.

 

Gerelateerde opleiding

De nieuwe bepalingen inzake mede-eigendom zullen uitgebreid besproken worden door mr. Astrid Clabots tijdens het seminarie "De nieuwe wet mede-eigendom" - sessie 3 op onze Zomerse wetsdagen, die doorgaat op 03.07.2018 in Groot-Bijgaarden.