De Kamer heeft op 22.06.2017 haar definitieve goedkeuring gegeven aan een wetsontwerp met maatregelen rond fiscale fraudebestrijding.

Het wetsontwerp bevat volgende maatregelen:

  1. Internationale gegevensuitwisseling. De Belgische fiscale wetgeving wordt gealigneerd aan de referentiestandaard van het Mondiaal Forum van de OESO inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen op verzoek voor belastingdoeleinden.
  2. Niet nominatum gekende bankrekeningen. Voortaan kan men ook voor bankrekeningen waarvan geen titularis bekend is, inlichtingen opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt van bankrekeningen bij de Nationale Bank van België.
  3. Bewarend beslag op roerende goederen inzake BTW. Het wegwerken van de legistieke problemen van artikel 52bis WBTW die naar aanleiding van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude-dossiers (doc 52 0034/04, vaststellingen onder nr. 22, blz. 244-248) werden vastgesteld.
  4. Duidelijkheid omtrent de ‘laattijdige’ aangifte. Artikel 444 WIB 92 vermeldt voortaan naast een niet-aangifte of een onvolledige aangifte, ook uitdrukkelijk een laattijdige aangifte. Er is m.a.w. geen betwisting meer of er bij een laattijdige belastingaangifte al dan niet een belastingverhoging kan worden toegepast.

Zie ook: Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude – definitief aangenomen tekst

Voor een volledige bespreking van dit wetsontwerp: zie Tiberghien

Gerelateerde opleiding

Geïnteresseerd in onze opleidingen rond fiscaalrechtelijke topics? Neem zeker eens een kijkje in ons najaarsprogramma!