Tijdens de zitting van 13 juli ll heeft de Kamer in plenaire vergadering de tekst van het wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht aangenomen.

De tekst wordt ter bekrachtiging aan de Koning voorgelegd.

Bron: Wetsontwerp houdende invoeging van het boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende
invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het
Wetboek van economisch recht

Gerelateerde opleiding

Naar goede jaarlijkse gewoonte geven Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens hun seminarie 'Faillissementsrecht' met een bespreking van de voornaamste vonnissen en arresten uit het faillissementsrecht.

In december wordt er door dezelfde sprekers dieper ingegaan op de hervormingen van het insolventierecht. Deze studienamiddag zal doorgaan op 14 december 2017 in Gent en op 19 december in Beveren.