Sinds 30 juni 2017 is de nieuwe overheidsopdrachtenwet van kracht.

Toch bleek al snel dat één en ander niet afdoende op elkaar afgestemd werd en borrelden bij vele overheden en ondernemers diverse vragen (frustraties?) op.

Er kwam dus al snel een (eerste?) Reparatie KB aan.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen én een paar kritische kanttekeningen.

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten

Gerelateerde opleidingen

 

Mr. Gitte Laenen (advocaat GD&A) licht één en ander verder toe tijdens de webinar "Overheidsopdrachten: recente stand van zaken" - deze webinar gaat door op 21.08.2018 en maakt deel uit van onze Webinar Days 2018