Op 25 mei 2018 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in tweede lezing goed, rekeninghoudend met de opmerkingen uit het advies van de Raad van State.

De grote krachtlijnen (vereenvoudiging, flexibilisering en aanpassing aan Europese evoluties en tendensen) van het gemoderniseerd vennootschapsrecht blijven de leidraad.

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe vennootschapsrecht komt uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!