De ‘Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen’, de zogenaamde WAM-wet, krijgt een update. De wetgever zorgt voor een modern kader, aangepast aan de evolutie van de verkeerswetgeving en de rechtspraak. Zo houdt het toepassingsgebied van de wet voortaan rekening met de inschrijvingsplicht van bromfietsen en de komst van de wetgeving voor speed pedelecs. Tegelijk worden een aantal lacunes en tegenstrijdigheden weggewerkt en wordt de werking van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds bijgestuurd. Aanzet is het moderniseringsadvies van de Commissie voor Verzekeringen van 10 maart 2009.

 

Bron: Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 12 juni 2017.