Telecomoperatoren mogen klanten die hun internetfactuur niet hebben betaald, niet meer afsluiten. Ze zijn verplicht hen een ‘minimumdienst’ aan te bieden zodat belangrijke websites en onlinetoepassingen beschikbaar blijven. Het is maar één van de vele maatregelen om consumenten beter te beschermen uit de Wet Diverse Bepalingen Elektronische Communicatie van 31 juli 2017.

Bron: Wet van 31 juli 2017 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, BS 12 september 2017.